banner158
banner218

'KKTC teknoloji üretebilen bir konuma gelecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC, bilim ve teknolojiyi sadece kullanan veya tüketen değil bilgiyi üretebilen, Ar-Ge kapasitesi güçlü ve teknoloji geliştirme yeteneği yüksek bir konuma gelecektir." dedi.

'KKTC teknoloji üretebilen bir konuma gelecek'
banner216


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ndeki ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, KKTC'nin nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve tarım gibi birçok stratejik alanda teknoloji gelişim üssü olacak vadinin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin ülkede teknolojik atılım sürecinin başlangıcına vesile olmasını dileyen Oktay, KKTC'nin kurulmasını ve bugünlere ulaşmasını canları pahasına sağlayan aziz şehitleri rahmet, kahraman gazileri şükranla andı. Türkiye'nin geçen 17 yılda yaşadığı büyük dönüşüm ve hayata geçirdiği tarihi reformların en belirgin örneklerinin yükseköğretim alanında gerçekleştiğini ifade eden Oktay, sayısı 207'ye ulaşan üniversitelerin kapasitesini, talep eden herkesin girebileceği bir düzeye kavuşturduklarını söyledi.

Evrensel akademik standartlara sahip üniversitelerde 8 milyon 40 bin öğrenciye eğitim verdiklerini anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Köklü üniversitelerimizden biri olan ODTÜ, bilimsel araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, uluslararası başarıları ve etkileşim potansiyeli ile en gurur duyduğumuz yükseköğretim kurumlarımızdan birisidir. Ayrıca TÜBİTAK tarafından hazırlanan '2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ne göre Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi sıralamasında birinci sıradadır. İnsan kaynağı, teknoloji, altyapı, tedarikçiler ve yönetişim yönlerinden teknoparkları ile de başarısını kanıtlayan ODTÜ, önemli inovatif faaliyetlere imza atmaktadır. Ülkemizden bir üniversitenin yurt dışında kurduğu ilk yerleşke olan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, 2003 yılından bu yana Türkiye'nin sahip olduğu birikimi KKTC'ye taşımaktadır."

Oktay, Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin üniversite öğrencileri, uluslararası araştırmacılar ve firmaları aynı Ar-Ge ortamında buluşturması sayesinde sadece KKTC ve Türkiye'nin değil, bölgesel ve küresel sorunlara da akılcı çözümler üretecek potansiyele sahip olacağını ifade etti.

Girişimci fikirleri kuluçka merkezlerinde olgunlaştırmak üzere çalışan araştırmacılar ile endüstri arasında üretken iş birlikleri kuracak bir ekosistem olarak tasarlanan merkezin Kuzey Kıbrıs’ı bilim ve teknoloji üssüne dönüştüreceğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırmalar siber güvenlik, yenilenebilir enerji, ileri malzemeler, akıllı sistemler, su ve atık yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlara yoğunlaşarak KKTC'nin hem bugününe hem yarınına yatırım yapacaktır. Ar-Ge alanındaki başarılarıyla bilinen ASELSAN ve Turkcell gibi firmalara ev sahipliği yapacak olan teknoloji vadisinin, KKTC'ye önemli katma değerler sağlayacağına inanıyorum. Uygulanan ambargolara karşı KKTC’de, yerelden ekonomik gelişme ve kalkınmayı gerçekleştirmek için üniversite-kamu-özel sektör iş birliği önemli bir faktördür. Tüm haksız ve insanlık dışı izolasyonlara rağmen yükseköğretim sektöründe öğrenci sayısının 102 bine ulaşması ve 120’den fazla ülkeden öğrencinin öğrenim görmek için KKTC’ye gelmesi, bu haksız uygulamalar karşısında Kıbrıs Türkü'nün başarısının ve azminin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. KALTEV, KKTC'de ambargolar sebebiyle arzulanan düzeyde gelişmeyen teknolojiye dayalı üretim sisteminin filizlenmesinde öncü rol üstlenecektir. Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin KKTC’de bulunan diğer üniversitelere de örnek teşkil edeceğine inanıyorum."

Oktay, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi'nde öğrenim gören 3 bin öğrenciden sadece 181'inin KKTC vatandaşı olduğunu, bu sayıyı asla yeterli bulmadıklarını aktardı.

Vadinin inovasyon ve KKTC ekonomisine yapacağı katkıların yanı sıra KKTC’li öğrencileri de üniversiteye çekecek bir cazibe merkezi olacağına inandığını vurgulayan Oktay, 2016-2017 akademik yılı başlangıcında fikirden projeye dönüşen vadinin kısa süre içinde bu aşamaya gelmesinde emeği geçen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal olmak üzere tüm katkı verenlere teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 17 yıldır bilimsel gelişmeler kadar, üretilen bilginin ekonomik ve sosyal değerlere dönüşmesine de önem verdiklerini kaydeden Oktay, Ar-Ge ekosistemini bu doğrultuda sonuç odaklı çalıştırmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili tüm kurumlarla ortaya çıkan yenilikçi fikirlerin teknolojiye ve üretime dönüşümünü ve pazarda ticarileşmesine kadar geçen bütün aşamalarını desteklediklerinin, ülkenin beyin gücünü değere dönüştürmek için çeşitli teşvik programları yürüttüklerinin altını çizen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ar-Ge harcamalarımız bir önceki yıla göre yüzde 21 artış göstererek 30 milyar liraya ulaşmış ve bu harcamaların yüzde 75,8'i teşvik edilen özel sektör tarafından yapılmıştır. Teknoparklarımızda üretilen teknoloji ürünlerinin ihracatı 3,8 milyar dolara, toplam satışları ise 119 milyar dolara ulaşmıştır. Akademik Ar-Ge destek programlarıyla 17 senede 25 bine yakın projeye teşvik verdik, yürütülen projelere yaklaşık 10 milyar lira destek sağladık. 2023 yılında gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki Ar-Ge payını yüzde 3’e çıkararak 85 milyar liralık Ar-Ge harcamasına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda bir taraftan üniversite ve sanayiye yönelik teknogirişim, teknoyatırım ve teknopazar gibi önemli proje destekleri verirken diğer taraftan da teknoloji geliştirme bölgeleri, özel sektör Ar-Ge destekleri ve teknoloji transfer ofisleri gibi kurumsal yapıları oluşturuyoruz. Geçtiğimiz perşembe günü TBMM'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı kapsamında, savunma sanayi gibi güçlü birikimler elde ettiğimiz alanlardan sivil alanlara teknoloji ve tecrübe transfer edilmesini hedeflerimiz arasına ekledik. Son dönemde KKTC hükümetleri tarafından yapılan Ar-Ge ve teknoloji bölgeleri ile ilgili yasal düzenlemelerin, inovasyon çalışmalarının yeni bir başarı safhasına geçmesine oldukça katkı sağlayacağını düşünüyor, KKTC hükümetinin bu yöndeki adımlarını takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum."

Oktay, KKTC'nin kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir ekonomik düzene sahip olabilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu aktardı.

Yükseköğretim sektöründe ulaşılan nicel başarıların yanında artık KKTC’deki üniversitelerin bilimsel araştırma, Ar-Ge ve teknoloji alanlarında nitelik yönünde başarılar elde etmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Oktay, yeni dönemde bu yönde projelerin özellikle teşvik edilmesini hedeflediklerini bildirdi.

KKTC'nin geleceğine ümitle bakmasının ancak genç nüfusunun bilinçli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin potansiyelini, bilimsel ve teknolojik disiplinle fikriyata, ürüne, üretime dönüştürdüğümüzde KKTC’nin hızla yükselişe geçeceğine inanıyorum. Açılışını yaptığımız teknoloji üssü, inşallah bu yönde atılmış önemli bir adım olacaktır. KKTC'nin hedeflerine ulaşabilmesi için KALTEV gibi merkezlerin sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. KKTC, bilim ve teknolojiyi sadece kullanan veya tüketen değil bilgiyi üretebilen, Ar-Ge kapasitesi güçlü ve teknoloji geliştirme yeteneği yüksek bir konuma gelecektir. Kendini ilme ve teknolojinin gelişmesine adamış yönetimlerle KKTC'de bulunan üniversitelerin yakın gelecekte daha da yüksek kalite seviyesine ulaşacaklarına canıgönülden inanıyor, hocalarımızın da aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Anavatan ve garantör Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özverili desteğini KKTC'ye sağlamaya devam edecektir."

Oktay, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ile KALTEV'in açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra KALTEV'i gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 02:12