banner218

Bir zamanlar Frigya’nın altı büyük kentinden biriydi

Bir zamanlar Frigya’nın altı büyük kentinden biriydi


Colossea, Pers egemenliğinde iken en parlak çağını yaşamış. Ancak, MÖ 3. yy'da Hierapolis ve Laodikeia Antik Kentlerinin kurulmasıyla popülerliğini ve önemini kaybetmiş. Colossea MS 1. yy'da Neron döneminde meydana gelen deprem ile yıkılmış ve harap olmuş.
MS 692 – 787 yılları arasında şimdiki Honaz ilçe merkezinin bulunduğu yerde “Chonae” adıyla kurulan kent de yine deprem sebebiyle tamamen terk edilmiş. Chonae kentinde, St. Micheal kilisesinin bulunduğunu eski kaynaklardan öğrenmekteyiz. Bölgede, Osmanlı dönemine ait de bir kale kalıntısı mevcut. Colossae Antik Kenti'nin kalıntılarına, Akropol olan, höyük tepesi ile çevresindeki arazilerde rastlanmaktadır. Höyüğün kuzeyindeki bölgede kayaya oyulmuş oda ve ev tipi mezarlar bulunuyor.
DİKENLER İÇERİNDE KAYBOLAN ŞEHİR…

Colossea Antik Kenti, günümüzde bakımsızlık ve ilgisizlikten adeta yok olmak üzere. Antik Kentin üzerinde büyüyen dev dikenler adeta şehri yutmuş durumda. Bunun yanı sıra çıkan yangın, aşırı yağış sebebiyle toprak kayması antik kentin üzerini örtmüş. Antik kente ziyaret ve gezi için gelenler; yürüme yolu bile olmaması, kalıntıların dikenler içerisinde kalması ve çoğunun görülmemesi yüzünden hayal kırıklığı yaşıyor.