banner339
banner313

2019 Bursluluk sınavı sonucu açıklandı!

Bursluluk sınav sonuçları MEB resmi sitesinde açıklandı. Lise eğitiminin sonun kadar aylık 260 TL geri ödemesiz burs hakkı elde edecek öğrenciler İOKBS sonuç bilgisini bugün öğrendi. Eski adı PYBS olan bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden odsgm.meb.gov.tr sayfasında yayımlanacak. Ardından ödemeler Ekim ayında Vakıfbank hesaplarına yansıyacak.

2019 Bursluluk sınavı sonucu açıklandı!
banner401
banner427


Bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün erişime açıldı. İOKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak verilecek.  Bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. Öğrenciler İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için en düşük 80 net yapması gerekiyor. Eski adı PYBS olan şimdiki adıyla 2019 İOKBS sonuçlarını "//odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak. 

SINAV SONUÇ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda (internette) açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir.

Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ VE KAÇ NET GEREKLİ?

5 sınıf öğrencisi;

Türkçe 23 net
Matematik 21 net
Fen Bilimleri 23 net
Sosyal Bilimler 23 net

2018 taban puanına göre en düşük 466,633 puan yapması gerekiyor.

6 sınıf öğrencisi;

Türkçe 23 net
Matematik 21 net
Fen Bilimleri 22 net
Sosyal Bilimler 22 net

2018 taban puanına göre en düşük 461,700 puan yapması gerekiyor.

7 sınıf öğrencisi;

Türkçe 22 net
Matematik 22 net
Fen Bilimleri 23 net
Sosyal Bilimler 22 net

2018 taban puanına göre en düşük 460,874 puan yapması gerekiyor.

8 sınıf öğrencisi;

Türkçe 24 net
Matematik 23 net
Fen Bilimleri 23 net
Sosyal Bilimler 23 net

2018 taban puanına göre en düşük 475.315 puan yapması gerekiyor.

9 sınıf öğrencisi;

Türkçe 20 net
Matematik 19 net
Fen Bilimleri 20 net
Sosyal Bilimler 21 net

2018 taban puanına göre en düşük 439.298 puan yapması gerekiyor.

10 sınıf öğrencisi;

Türkçe 20 net
Matematik 18 net
Fen Bilimleri 20 net
Sosyal Bilimler 21 net

2018 taban puanına göre en düşük 433.645 puan yapması gerekiyor.

11 sınıf öğrencisi;

Türkçe 22 net
Matematik 18 net
Fen Bilimleri 20 net
Sosyal Bilimler 21 net

2018 taban puanına göre en düşük 442.103 puan yapması gerekiyor.

Bu puanlar geçtiğimiz sene düzenlenen bursluluk sınavına göre hesaplanmıştır. 2019 bursluluk sınav sonuçları açıklanması ile birlikte İOKBS taban puanı belli olacak.

İOKBS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK? BAŞVURULAR...

2020 İOKBS sınavı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz seneki başvurular gibi Mart veya Nisan ayında alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav büyük olasılıkla 2020 Haziran'da olacak. 

KAZANILAN BURS HAKKI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

(2) Aşağıdaki hâllerde;

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, (7)

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

Öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

(3) Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

(4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.

BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kağıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması veya zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cep telefonu, telsiz,  15 radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

2019 BURSLULUK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler ayda 260,40 TL burs alacaklar. Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak. 

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.
Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 19:28
banner218