Kira gelirini beyan etmeyenler için son tarih belirlendi. Mülk sahipleri, beyannamelerini belirlenen son tarihe kadar vermeleri gerekiyor. Aksi halde yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Hapis Cezası Var!

Beyanname vermemenin, mülk sahiplerini hem maddi hem de manevi açıdan birçok olumsuz sonuçla karşı karşıya bırakabileceğini belirten Prof. Dr. Batı "Beyanname vermeyip de beyanname verme süresini kaçıranlar, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve usulsüzlük cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca, vergi ve cezalar ödenmezse haciz de söz konusu olabilir. Daha da önemlisi, mal bildiriminde bulunmayan mülk sahipleri üç aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir" dedi.

Prof. Dr. Batı, beyanname vermemenin vergi sicilinin bozulmasına ve kredi almada zorluk çekilmesine de neden olabileceğini hatırlatarak, mülk sahiplerini kira gelirlerini beyan etmeye ve vergilerini zamanında ödemeye çağırdı.

İndirim Mümkün

Prof. Dr. Batı, vergi ve cezaların bir kısmını uzlaşma yoluyla veya idareye başvurarak sildirmenin de mümkün olduğunu söyledi.

Dava açma hakkının da mevcut olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Batı, kira gelirinin beyan edilmesi ve vergilerin zamanında ödenmesi konusunda herhangi bir tereddüt yaşayanlara bir mali müşavire veya vergi uzmanına danışması tavsiyesinde bulundu.

Hapis cezasının, mali bildiriminde bulunmamanın bir sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Batı, borcu ödemiş olan mülk sahipleri dahi mal bildiriminde bulunmazsa hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini vurguladı. Batı, hapis cezasının üç ay olduğunu ve mal bildirimi yapılmasıyla sona erdiğini de sözlerine ekledi.

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek yeni öneri: 'Beyaz bayraklı' istasyon Akaryakıt fiyatlarını düşürecek yeni öneri: 'Beyaz bayraklı' istasyon