Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerinin şubat ayından itibaren 2 bin 300 TL olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydeden Derya Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 TL'den 2 bin 299,79 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Evde bakım yardımı tutarı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı. Genelgeye göre aylık katsayısı 0,229979, taban aylık katsayısı 0,359963, yan ödeme katsayısı ise 0,072934 olarak açıklanmıştı. Ancak yüzde 2,5'luk refah payı zammı ise TBMM'den geçmediği için maaş katsayılarına yansıtılmamıştı.

Dolayısıyla Bakan Yanık bu Genelgedeki katsayıyı esas alarak 10.000 * 0,229979 = 2.299,79 TL tutarındaki evde bakım yardımı ödemelerini açıklamıştır. Ancak yüzde 2,5'luk refah payı zammı 1 Ocaktan itibaren geçerli olacağı için evde bakım yardımı tutarı 10.000 *0,23545469 = 2.354,69 TL olarak ödenecektir. Dolayısıyla evde bakım yardımı farkları yüzde 2,5'luk refah payı zammının kanunlaşmasından sonra ilgililerin hesaplarına yatırılacaktır.

Evde bakım yardımı nedir ve ödeme tutarları nasıl belirleniyor?

2828 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinde evde bakım parası ile ödenme lartları belirlenmiştir. Buna göre;

1- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmi veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dahil edilmez.

Ekonomist Uğur Civelek: Yeni bir iflas dalgası kapıda, işsizlik de enflasyon da artacak Ekonomist Uğur Civelek: Yeni bir iflas dalgası kapıda, işsizlik de enflasyon da artacak

2- Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır. 2022 yılında bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetleri için 20.000 * 0,23545469 = 4.709 TL tutarında, engellinin evde bakımına destek için ise 10.000 * 0,23545469 = 2.354,54 TL tutarında ödenecektir.

3- Bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmet modeline ve kapsamına, bakım hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline, bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak kuruluşlara açılış izni verilmesine, çalışmasına, denetimine, ücretlendirilmesine, idari para cezalarının ve kapatılma işlemlerinin uygulanmasına, özel bakım merkezlerine bakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ve bakım hizmeti veren resmi kurumlara yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.