banner339
banner274

Lojman kira bedeli 2020 yılında ne olacak? İşte ısınma, elektrik, su masrafları...

Lojman kira bedeli 2020 yılında ne olacak? İşte ısınma, elektrik, su masrafları...
banner401
banner427


Kamu personellerinin kaldığı lojmanlara ilişkin fiyatlarda değişikliğe gidildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği’nde  Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2020 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre yurt içinde bulunan lojmanlardan aylık her bir metrekare için;

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 TL/m²,
Kalorifersiz konutlarda 4,21 TL/m²,
Kaloriferli konutlarda 5,53 TL/m² kira bedeli alınacak.

KALORİFER VE KAPICI PARASI

Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 TL/m² ilave kira bedeli alınması kararlaştırıldı.

ELEKTRİK VE SU MASRAFI

Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için;

Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/m²,
Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/m²,
Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/m²,
Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/m² ücret tahsil edilecek.

ISINMA GİDERLERİ

Kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,21 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda her bir metrekare için 2,21 TL/m² yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,25 TL/m² tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Tebliğ 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
banner218