banner158

2020 bütçesi hazırlıkları başladı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi taslağı hazırladı.

2020 bütçesi hazırlıkları başladı
banner152


Rehber taslağına göre, kamu kuruluşları 2020 yılı yatırım tekliflerinde ortalama yıllık dolar kurunu 6.11 lira olarak kullanacaklar. Rehberde kamu yatırımlarının finansman modeli ne olursa olsun stratejik dökümanlarda belirlenen hedeflerle uyumlu olması ve sadece ekonomik olarak yapılabilir projelerin teklif edilmesi istendi. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemi ile yürütülen projeler ile ilgili de “KÖİ modeli, harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda kullanılacaktır” denildi.

GÖRÜŞME TAKVİMİ

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020-2022 orta vadeli program ve orta vadeli mali plan hazırlıkları çalışmalarına başladı. Kamu kurum ve kurumları ile bütçe görüşmelerine de başladı. Çalışmalarda kullanılmak üzere Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi taslağı hazırlandı. Kuruluşlar bu taslaklara göre yatırımları ve ödenek tavanlarını belirleyecek. Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi’nde (KaYa) yer alan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi taslağına göre acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı proje alınmayacak. Getirilen bu sınırlama yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecek. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak. Mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım-yenileme) gibi ağırlık verilecek.

DOLAR KURU 6.11

Taslakta kamu kuruluşlarının yatırım teklifleri hazırlarken hangi ortalama kuru kullanacakları da belirlendi. Taslakta, “2020-2022 dönemi yatırım teklifleri 2020 yılı fiyatlarıyla hazırlanacaktır. 2020 yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD Doları = 6.11 TL olarak kullanılacaktır” denildi. Geçen yıl açıklanan yeni ekonomik programda hesaplamalarda dolar kuru 2019 yılı için 5.60, 2020 yılı için 6.00 ve 2021 için de 6.20 kullanılmıştı.

Rehber taslağına göre, 2020 yılında zorunlu haller dışında kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı yapılmayacak. Taşıt alımı talepleri iletilirken taşıt kiralama ile maliyet karşılaştırması yapılacak, talebe konu taşıtın piyasadan kiralanıp kiralanamayacağı kiralanabiliyorsa gösterge mahiyetinde olmak üzere gerçekleşen veya tahmini kiralama bedeli (şoför ve diğer sabit giderler dahil) hesaplanarak teklifle birlikte iletilecek. Kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi bulunan projelere öncelik verilecek. Çok zorunlu haller dışında idari nitelikli yeni kamu hizmet binaları teklif edilmeyecek.

KÖİ’LER İÇİN ÖN ETÜT

REHBER taslağında KÖİ yöntemi ile yürütülen projelerle ilgili bir bölüm de yer aldı. KÖİ modelinin harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda kullanılacağı belirtilerek, “KÖİ yöntemiyle yapılmasını teminen Cumhurbaşkanlığı yetkisi için teklif edilen projelerin; teknik, finansal, ekonomik, sosyal ve hukuki açılardan yapılabilirliğini, öngörülen katkı payı, doğrudan ödeme ve garantiler de dahil olmak üzere risk analizlerini ve harcama getirisi analizini içeren ön yapılabilirlik etüdünün hazırlanması zorunludur. İlgili mevzuatın gerektirmesi durumunda ÇED Olumlu Belgesi bulunmayan projeler teklif edilmeyecektir” denildi.

 
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2019, 09:13