Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım politikalarını belirleme amacıyla genel tarım sayımına yönelik önemli adımlar atıyor. İlk aşamada, idari kayıtlarda bulunmayan tarım arazileri belirlenerek, bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin bilgileri toplanacak.

TÜİK, "genel tarım sayımı" adı verilen bu süreçte, tarım politikalarının belirlenmesinde kritik bir rol üstlenecek. İlk aşamada, idari kayıtlarda yer almayan tarım arazileri tespit edilecek ve bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin verileri toplanacak.

İkinci aşamada, uluslararası standartlara ve ülke içi ihtiyaçlara uygun olarak, toplanan verilerle tam sayım ve örnekleme yapılacak.

İlk aşamada gerçekleştirilecek sayımın ilk adımında, mevcut idari kayıtlarda bulunmayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin tespiti için gerekli soru formları ve veri giriş programları hazırlanacak. Ayrıca, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilerek belirlenen bilgiler esas alınacak. Uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler tam sayım ve örnekleme yoluyla derlenecek.

Sayımın amacı, mevcut mekansal veriler kullanılarak Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer almayan potansiyel tarım arazilerini belirlemek ve bu alanda arazi ve hayvan varlığı, iş gücü, tarımsal sulama, mekanizasyon gibi önemli bilgileri elde etmek.

Akılalmaz olay! Yanlış adamı vurdu, bayramda annesinin elini öperken yakalandı Akılalmaz olay! Yanlış adamı vurdu, bayramda annesinin elini öperken yakalandı

Genel tarım sayımıyla, tarımsal yapıya dair detaylı bilgiler elde edilerek tarım istatistiklerinin kalitesi artırılacak. Böylece, tarım sektöründe karar alıcılar için güçlü bir veri ekosistemi oluşturulmuş olacak.

Bu süreçte ayrıca, istatistiklerin daha anlaşılır olması amacıyla grafik, harita, tablo ve görsellerle desteklenen portallar geliştirilmekte.

Çocuklar için ise "çocuk portalı" oluşturularak istatistik okuryazarlığını artırmayı hedefleyen eğlenceli ve matematik ağırlıklı oyunlara yer verilecek. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak çocuklar, soru-cevap uygulamaları aracılığıyla ilgili alanlara yönlendirilecek.

Bu çocuk portalının, bu yılın ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanmaktadır. Ayrıca, TÜİK, istatistik okuryazarlığını tüm toplum kesimlerine yaymak amacıyla hazırladığı yayınların kapsamını genişletmeyi de planlıyor.