Cari açık, ülke ekonomilerini ve piyasaları etkileyen bir ekonomik terimdir. Ticaret sektöründe merak edilen cari açık ile ilgili sorular ve cevapları yazımızda bulabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gidecek
 CARİ AÇIK NEDİR?

Bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan daha fazla olmasına cari açık denir. İthal edilen mallara harcanan miktar, ihraç edilenden fazlayla cari açık söz konusu olur.

CARİ AÇIK ARTARSA NE OLUR?

Cari açıkta yaşanan artış ne kadar fazla olursa ülkeye gelen para giden paradan o kadar az olur. Bu durum ekonomik gelişimi de engeller.

CARİ AÇIK HANGİ DURUMLARDA OLUŞUR?

Cari açığı ortaya çıkaran etkenler şöyle sıralanabilir: Aşırı yükselmiş döviz kuru Yüksek oranda enflasyon Diğer ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluk Ülke olarak fazla borçlanma Ülke çapında yıllık bazda ihracatın azalması İthalata harcanan miktarın ihracata harcananı geçmesi.

Transfer hesapları da cari açığın ortaya çıkmasında rol oynar. Yurt dışında çalışan kişilerin getirdikleri dövizin giriş çıkışında cari açık oluşabilir.

CARİ AÇIK NASIL HESAPLANIR?

Cari açık hesaplanmasında ödemeler dengesine büyük ihtiyaç duyulur. Sermaye hesabıyla birlikte cari dengeye de ihtiyaç vardır. Cari denge; mal dengesi, hizmetler dengesi, yatırım gelirleri dengesi ve cari transferlerin toplamından meydana gelir.

Ülkenin diğer ülkelere yaptığı döviz yatırım bedeliyle birlikte diğer ülkelerin bu ülkeye gerçekleştirdiği döviz yatırım bedelleri cari açığın hesaplanmasında önemli rol oynar. Bütün bu hususların olumlu yönde ortaya çıkması, ülkede cari açık yok anlamına gelir.

CARİ AÇIĞA BAKILIP HANGİ TAHMİNLER YAPILIR?

Ülkenin gelişmişlik düzeyiyle ilgili yorum yapılabilir. Cari açığın büyüklüğü ve ülkenin gelişmişlik seviyesi arasında ters orantı vardır. Cari açık ne kadar büyükse ülke o kadar az gelişmiştir. Tam tersi olarak da cari açık çok az ya da hiç olmaması ülkenin gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğunun göstergesidir.

CARİ AÇIK NASIL KAPATILABİLİR?

En önemlisi ihracatın ithalattan yüksek olmasına ihtiyaç vardır. Önlemleri şu şekilde sıralanabilir:

Cari açığı düşürmek ya da ortadan yok etmek için ithal edilen mallara göre ihraç edilen malların değerleri artırılabilir. Aynı zamanda ithal edilen mallara kotalar ve vergiler koyarak ülke içine giren mallar sınırlandırılabilir.

İthalat odaklı politikalar yerine ithal ikameci sanayileşme gibi ülke mallarının küresel pazarda rekabetçiliğini arttıran politikalar izlenerek üreticiler ihracata yönlendirilebilir.

Aynı zamanda ulusal para değerini diğer döviz türlerine göre devalüasyon ile geliştirip ülkenin mallarının ihracatı ucuzlaştırılabilir. Ucuzlaştırılmasıyla birlikte ülkenin mallarına dış ülkelerden talep artacak, ihracattan elde edilen miktar ithalata ödenen miktarı aşacaktır.