banner83

Turizm bölgelerinde inşaat yasağı başladı

Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerde, 15 Mayıs-15 Ekim 2014 tarihlerinde inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirildi.

Turizm bölgelerinde inşaat yasağı başladı
banner94
banner26

Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ve Kuşadası’nın da aralarında bulunduğu turizm merkezlerinde turistik tesislerin yakınlarındaki inşaat faaliyetleri 15 Ekim 2014 tarihine kadar yasaklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genelgesinin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından inşaat yasaklarını içeren bir duyuru yayınlandı.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi ve ülkeye gelen turistlerde olumsuz izlenimler oluşmasına engel olunması amacıyla, turizm sezonu olarak nitelendirilen 15 Mayıs-15 Ekim aylarında turizm bölgelerinde inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirildiği bildirildi. Genelgede, deniz-kum-güneş olarak tarif edilen ve kıyı turizmi potansiyeline sahip Türkiye'de, Mayıs-Ekim aylarında aktif olarak uygulanmak üzere yıl genelinde, turistik yörelerde yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için de valilik yetkileri dahilinde "inşaat yasağının" uygulanmasına devam edileceği kaydedildi. İnşaat yasağı kapsamında, zorunlu durumlarda (mücbir sebepler, yangın, deprem, sel gibi doğal afetler) Kültür ve Turizm Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için yapılacak iş ve işlemler de valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

- KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN İNŞAAT YASAĞI DUYURUSU
Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genelgesinin ardından Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, bir duyuru yayınlandı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan imzasını taşıyan duyuruda, inşaat yasaklarıyla ilgili Turizm sezonu dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genelgesine istinaden her yıl uygulamaya konulan inşaat yasağının başladığı bildirilerek, Kuşadası şehir merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde yerleşim bölgelerinde inşaat faaliyetleri 15 Ekim 2014 tarihine kadar durdurulduğu açıklandı.

Kuşadası şehir merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı bölgeleri dışında ve yakınında turistik tesis olmayan inşaatların da belirli kurallar dahilinde devam edebileceği belirtilen duyuruda, aksi takdirde belediye tarafından cezai işlem uygulanacağı, cezaya uğramamak için konulan kurallara uyulması istenerek, Kuşadası şehir içi, Davutlar, Güzelçamlı Mahalleleri yerleşim bölgelerinde ve şehir dışında (ilçemize mahalle olarak bağlanarak mahalle olan 6 adet köy dahil) kalmakla beraber yakınında Turistik Tesis bulunan inşaatlar, İmar kanunun 34. Maddesi gereği inşaatın etrafı 2.00 m yüksekliğinde tahta perde veya uygun malzeme ile çevrilecektir. İnşaatın görülen bütün cepheleri komple çuha ile giydirilecek ve Kaldırıma sıfır mesafede olan inşaatlar konsol iskele ile malzeme düşmesini engelleyecek tedbirler alacaktır. İnşaat mahallinde toz, toprak, moloz, kereste, malzeme, hafriyat, demir ve benzeri gibi artıklar temizlenip kaldırılacaktır. Temizlik işlerini tamamlayan inşaatlar hakkında imar kanununun 40. Ve 42. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak, Genel hükümlere ve yasak kapsamındaki hususlara uymayan inşaat muhatapları hakkında yasal işlem uygulanacaktır “ denildi.

Yerleşim bölgeliri dışında ve yakınında turistik tesis bulunmayıp, sadece konut bulunan inşaatların çalışma şartlarının da açıklandığı duyuruda, şu kurallara yer verildi: “ İnşaat mahalli sınırlandırılacak ve çevre temizliği sağlanacaktır. İnşaatta tüm güvenlik tedbirleri ve ekipmanları bulundurulacaktır. Yerleşim bölgeleri dışındaki bütün inşaat çalışmaları, Belediyemize müracaat edilmek koşuluyla ilgilisine yazılı olarak bildirilecek çalışma sistemine uyulması halinde mümkün olabilecektir. Belediye sınırları içindeki tüm inşaatlara tanıtım tabelası konulması mecburidir. İnşaat müddetince tabelada müteahhit ismi, ruhsat no ve tarihi, mal sahibi, mimar, statik ve tesisat projesi müellifleri, fenni mesul, ada ve parsel no bilgilerinin tamamını ihtiva eden en az (0.50m X 0.70m) ebatlarında bir levha rahatlıkla görülebilecek bir yerde aslı olarak bulundurulacaktır.İnşaatı bitirmiş ve/veya durdurulmuş yapıların çevresinde bulunan toz, toprak, moloz, kereste, malzeme, hafriyat, demir vb gibi inşaat artıklarının temizlenip kaldırılması gerekmektedir. Temizlik işlemlerini tamamlamayan inşaatlar hakkında İmar Kanunun 40. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Bütün inşaat sahipleri ve müteahhitler işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yanlarında çalıştırdıkları ya da şantiyelerinde barındırdıkları elemanların bir listesini nüfus cüzdanı örneği ile birlikte 1774 sayılı kimlik bildirim kanunu gereği emniyet müdürlüğüne bildirilecektir. İşverenler iş güvenliği ve işçi sağlığı yasasının gereklerini yerine getirmekle hükümlüdürler. İşçilerin şantiye binaları, yatakhane, yemekhane, tuvalet ve benzeri sağlık koşullarına uygun olacaktır. İnşaat nedeni ile alt yapıya zarar verildiği taktirde inşaatı yapan muhataptan tazmin edilecektir. Tüm yapılarda Türk Standartlarına uygun TSE markalı malzeme konulması zorunludur. Yerleşim bölgesi bulunup Belediyece izin verilmiş olan inşaatlarla ilgili olarak kazıdan doğan her türlü kazalara ait sorumluluk, mal sahibi, müteahhit ve fenni mesuliyeti deruhte eden elemana aittir. Kireç kuyuları da buna dahildir. Yerleşim bölgeleri dışında bulunup Belediyece izin verilmiş olan inşaatlarla ilgili olarak nakliyat işlerini yapacak olan araç sahipleri kazı ve taşıma öncesi Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne başvurarak “HAFRİYAT TAŞIMA VE DÖKÜM İZİN BELGESİ” alacaklar ve dökümü bu belgede belirtilen yere izin verilen gün içerisinde yapacaklardır. Şoförlerin yanlış döküm yapmaları halinde, şoförlerle birlikte mal sahibi/müteahhit sorumludur. Bu tip durumlarda 5393 sayılı Belediye Kanunu Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve 3194 sayılı imar kanununun 40. Maddesi uyarınca cezai müeyyide uygulanır. Belediye tarafından gösterilen döküm yerinde işlem sonrası düzeltme ilgili mal sahibi tarafından yapılır. Kazı sahibi komşu parselleri veya binaları tehlikeye sokamaz. Böyle bir hal vukuunda 3194 sayılı imar kanunun 34. Maddesi gereği tatbik edileceği gibi ruhsatının iptali cihetine gidilir. Belediye karşı yapının fenni mesuliyetini deruhte etmiş olanlar ve yapı denetim şirketleri yapıyı projesine ve betonarmedeki esaslara göre yaptırmakla ve ruhsata aykırı yapılan inşaatı derhal ilgili Belediye Başkanlığına bildirmekle mükelleftirler. Aksine hareket eden fen adamları hakkında 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesi gereği işlem yapılır “

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2014, 18:32

banner101

banner102