banner158

Efeler Belediye Meclisi'nde neler olacak...

Efeler Belediye Meclisi pazartesi günü toplanacak.Pazartesi 18.00’de Meclis Salonu’nda yapılacak toplantıda 18 madde görüşülecek.

Efeler Belediye Meclisi'nde neler olacak...
banner176

Toplantıda Efeler Belediyesi’nin logosu ile ilgili yarışma açılması kararı alınacak. Ayrıca, kapanan belde belediyelerinin 2013 yılına ait bütçe kesin hesapları görüşülecek. 

Efeler Belediye Meclisi’nin gündem maddeleri şöyle:
“Zabıt özetinin okunması,
Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti üye seçimi,
Ege Belediyeler Birliğine üye olunması hususunun görüşülmesi,
Ege Belediyeler Birliğine Asil ve yedek üye seçimi,
Gayrimenkul Satış Komisyonuna üye seçimi,
İlçemize bağlı Dalama ve Kocagür Mahallelerinde Orman Kadastrosu ve tescil harici bırakılmış alanlarda kadastro çalışması yapılacağından bu çalışmalar kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
6360 sayılı kanunla kapanan belde belediyelerinin (Ovaeymir, Çeştepe, Tepecik, Umurlu ve Dalama ) 2013 yılı Faaliyet raporlarının Görüşülmesi,
6360 sayılı kanunla kapanan belde belediyelerinin (Ovaeymir, Çeştepe, Tepecik, Umurlu ve Dalama )2013 yılına ait Bütçe Kesin Hesaplarının görüşülmesi,

banner175
Belediyemize özgü Amblem/Logo tasarlanması, tasarım için yarışma düzenlenmesi, yarışmaya katılan tasarımları seçmek üzere jüri belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi, dereceye giren tasarım sahiplerine verilecek ödül miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
2014 Yılı Belediyemiz Bütçesinde Mezarlıklar Müdürlüğünün bütçe ödenekleri bulunmadığından, Mezarlıklar Müdürlüğünün bütçesi olarak; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince toplam 1.655.000,00-TL. ek ödenek bütçe kararı alınması hususunun görüşülmesi.
Efeler İlçe Belediye Başkanlığı sınırları içinde üretilen evsel atıkların toplanması ve nakledilmesi işinin yıllara sâri olarak yapılması hususunun görüşülmesi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce çalıştırılmak üzere personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin yıllara sâri olarak yapılması hususunun görüşülmesi.
Fen İşleri Müdürlüğünce gelecek yıllara yaygın hizmet olarak, araç kiralama hizmeti alım ihalesi yapılması hususunun görüşülmesi.
Belediyemize ait Banka hesaplarında bulunan paraların sarf amacı bakımından ammeye tahsisli paralar olduğuna ve 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi son fıkrası gereğince haczedilemeyeceğine dair karar alınması hususunun görüşülmesi.
Dalama Mahallesi merkezinde tahsilat yapılması için PTT Postbank Acenteliği sözleşmesi yapılması, sözleşme yapmak üzere Belediye başkanı Mesut Özakcan’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden Norma uygun hazırlanan boş memur kadro cetvelinde kadro unvan, sınıf ve derece değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.
Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan TH Sınıfına tabi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince 10 adet tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2014, 18:23
banner172