Depremde enkaz altında kalan kız çocuğu böyle kurtarıldı! Depremde enkaz altında kalan kız çocuğu böyle kurtarıldı!

Aile destek ödemesi hesaplara ne zaman zamlı yatacak sorusunun cevabı 2023 asgari ücret rakamının açıklanması ardından memur ve emekli maaşlarının zam oranlarının belli olmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sosyal yardım paraları ödeniyor. Peki aile destek ödemesi ne zaman zamlı olarak yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Aile destek ödemelerinin ocak ayında zamlı olarak hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. 2023 yılının gelmesiyle birlikte artan memur maaşının oranında yaşlı aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı gibi pek çok ödeme de yükselecek. Peki aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ne kadar oldu?

Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödeme tarihleri tüm meraklı bekleyişi rağmen henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.  

Aile destek yardımı ödemeleri geçtiğimiz aylarda 850 TL - 1.250 TL olarak güncellemişti. Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi.  

Mevcut durumda 1.537 TL olan 65 yaş aylığı 1.998 TL'ye yükseldi.

3.336 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı ise 4.336 lira oldu.

Yüzde 40-69 engelli raporu olan kişilerin alacağı ücret 1.227 TL'den 1.595 TL'ye çıktı.

Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ise ödenen rakam 1.840 TL'den 2.392 liraya yükseltildi.

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programı.

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirlenir. Hanelerin kişi başına düşen gelir tutarları için geçerli olan gelir aralıkları ile bu gelir aralıklarında uygulanacak yardım ödeme tutarları şu şekildedir:

a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1250- TL ödenir.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL'nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1100-TL ödenir.

c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL'nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950-TL ödenir.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL'nin üzerinde olup 1833,45 TL'den az olan haneler için aylık 850-TL ödenir.

Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden yardım başvurusu kabul edilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir. Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içerir. Bu nedenle hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil edilir. Bu hesaplamada GSS Gelir Testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılır. Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

Hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesinin tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır. Zira refah, ortak tüketim çerçevesinde hane içinde paylaşılan bir durumdur. 3294 sayılı Kanunun kapsamı incelendiğinde de hane içindeki kişi başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 1/3'ünün altında veya üzerinde kalma durumuna göre kapsama girme statüsünün belirlendiği görülmektedir. Aynı yaklaşım çerçevesinde Aile Destek Programındaki hak sahipliği kararı, hane yaklaşımı çerçevesinde tespit edilen hane içindeki kişi başına gelir tutarına bağlıdır.

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,        

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.