Türkiye'de kıdem tazminatı tavan ücreti, memur maaş zammı katsayısına bağlı olarak her yıl yeniden belirleniyor. Bu yılın başında yapılan yüzde 49,25'lik memur maaşı artışıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti.

2024 yılının ilk 6 ayını kapsayan ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 57 lira olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu rakam önemli bir artışı temsil ediyor. Ancak, kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 57 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı iddialarına yönelik yalanlama Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı iddialarına yönelik yalanlama

Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücret üzerinden hesaplanarak ödeniyor ve işçinin istifası durumunda tazminata hak kazanamıyor. Ancak, bazı istisnai durumlar söz konusu.

Örneğin, belirli prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını sağlayanlar istifa etmelerine rağmen kıdem tazminatı alabiliyor. İşte kıdem tazminatı almanın ve istisnai durumların şartlarına ilişkin detaylar...

Kıdem Tazminatı Tavanı 35 Bin 57 Lira Oldu

2024 yılının ilk 6 ayını kapsayacak ocak-haziran döneminde tavanın 35 bin 57 lira olarak uygulanmasına karar verildi. Geçen yılın temmuz-aralık döneminde tazminatın tavanı 23 bin 489 lira olarak kullanılıyordu. Kıdem tazminatı 2024 yılı için ikinci 6 aylık dilim olan Temmuz-Aralık ayı için bir kez daha belirlenecek.

Kıdem Tazminatı Nasıl hesaplanacak?

Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete yol, yemek, eğitim, konut gibi sosyal yardım hakları da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödeniyor.

Kıdem tazminatı almanın şartları:

 • İşçi kendisi istifa ederse kıdem tazminatı alamaz.
 • İşçiyi işverenin işten çıkarması gerekiyor.
 • Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin iş yeri veya iş yerlerinde en az 1 yıl sürekli çalışması gerekiyor.
 • İşçinin emekli olması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanıyor.
 • Kadın işçi, iş akdini evlenme gerekçesiyle feshettiğinde kıdem tazminatına hak kazanıyor.
 • İşçinin vefatı halinde geriye kalan mirasçıları kıdem tazminatı talebinde bulunabiliyor.

Kıdem Tazminatında İstisnai Durumlar

Bazı şartları sağlayanlar işten ayrılmayı kendileri bile istese kıdem tazminatı alabiliyor.

 • 15 yıl sigortalılık süresi 3 bin 600 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanması için, ilk işe giriş tarihi 08 Eylül 1999 tarihinden önce olması gerekiyor.
 • 08 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arası ilk işe giriş bildirimleri olan çalışanlar ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4 bin 500 gün prim ödemek şartı ile yaşı beklemek üzere istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.
 • Bu tarihler arasında 7 bin iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.
 • 01 Nisan 2008'den sonra ilk defa işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5 bin 400 prim günü koşullarını sağlamaları ve yaşı beklemek üzere işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.
 •  30 Nisan 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar 4 bin 600 prim gününü dolduranlar kıdem tazminatına hak kazanıyor.
 • İlk sigortalı olma tarihi 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 arasında olanlar her yıl için 100 prim günü eklenmek şartıyla 4 bin 600-5 bin 300 arasında prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatı talep edebiliyor.
 • 1 Ocak 2016 sonrası ilk kez sigortalı olanlar da 5 bin 400 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabiliyor. 

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 57 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.