Miras paylaşımı genellikle sorunlu bir süreçtir. Kardeşler arası miras paylaşımında uygulanan özel kurallar, payları değiştirebilir. Türkiye’de miras paylaşımı büyük bir problem olmaya devam ediyor. Aileler, miras paylaşımı yüzünden büyük krizler yaşıyor. Bu yüzden, miras paylaşımıyla ilgili hukuki durumlar çok merak ediliyor. Miras paylaşılırken bazı özel kurallar işletiliyor. Bu kuralları bilmeyenler, hak ettikleri mirastan vazgeçmek zorunda kalabiliyorlar.

KARDEŞLERİN MİRAS PAYLAŞIMI NASIL OLUR?

Kardeşler arasında miras paylaşımı kolay olmalıdır. Yasalar gereği, bir kardeşin diğer kardeş üzerinde miras konusunda üstünlüğü veya eksikliği yoktur. Miras paylaşan kardeşlerin payları, kimlerle miras paylaşacaklarına bağlı olarak değişir. Örneğin, eğer baba vefat etmiş ve anne sağsa, anne mirasın dörtte birini alır. Geriye kalan dörtte üçlük kısım ise tüm kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Eğer mirası bırakan kişinin eşi hayatta değilse, miras tamamen çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır.

KARDEŞLERİN FARKLI PAY ALMALARI!

Kardeşler, anne ve babalarının mirasında eşit haklara sahiptirler. Fakat, anne ve baba isterse bu durum değişebilir. Mirasın yüzde 50’si çocukların saklı payıdır ve bu paya mal sahibi bile müdahale edemez. Vasiyetname olsa bile bu yüzde 50’lik kısım başkasına verilemez. Ancak geriye kalan yüzde 50’lik kısım, miras bırakanın sağlığında vereceği kararlarla dilediği kişiye bırakılabilir. Bu kişi yasal mirasçılardan bir kardeş ya da başka biri olabilir.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes, gece ziyaretçilerini ağırlıyor UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes, gece ziyaretçilerini ağırlıyor

Bir baba, mirasın yüzde 50’lik kısmını vasiyetnameyle sadece bir çocuğuna bırakabilir. Bu durumda yapılan miras paylaşımı sonucunda, bu çocuk mirasın yarısına doğrudan sahip olur ve bu durum mahkeme kararıyla değiştirilemez. Aynı çocuk, geri kalan yüzde 50’lik mirası da kardeşleri ile eşit olarak paylaşabilir ve buradan da pay alabilir.