Miras hukuku ölen çocuğun anne ve babasını da korur. Miras paylaşımı sırasında haksızlığa uğrayan taraf sizseniz endişelenmeyin. Yaygın inanışın aksine, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, onlar size bırakmamış olsalar bile, anne-babanızın mallarına el koyabilirsiniz.

Burada önemli olan nokta miras davalarında zamanaşımının olmaması... Türkiye gibi ataerkil aile geleneğinin olduğu ülkelerde annelerle babalar çocuklarını seçer ve onlarla birlikte yaşamaya başlarlar. Bu gibi durumlarda ebeveynler çocuklarına karşı bir yükümlülük hissedebilir ve ölmeden önce de mallarının tamamını veya bir kısmını onlara devredebilirler. Ebeveynler, çocuklarına olan yakınlıkları nedeniyle mal paylaşımında sıklıkla bariz bir kayırmacılık gösteriyor ve bu da çoğu zaman davalara yol açıyor.

Bunu yapmayanın tapusu elinden uçabilir

Çocuklar arasındaki miras anlaşmazlıkları en sık karşılaşılan hukuki davalar arasında yer alıyor ancak birçok kişi haklarını bilmedikleri için dava açmıyor. Ancak yeni düzenlemeler miras uyuşmazlıklarının kardeşler arasında eşit dağılımının önünü açacaktır. Ayrıca mahkemeler bu davalarda zaman aşımını dikkate almamıştır.

Türk medeni hukuku, mülk sahibi olan ebeveynlere, mülklerini diledikleri gibi kullanma ve çocuklarına ve başkalarına verme hakkını vermektedir. Herkes mülkünü dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Ancak her iki ebeveynin de ölmesi durumunda bu özel haklar artık geçerli olmaz. Eşit olmayan şekilde dağıtılan tapuların dava konusu olması durumunda mal paylaşımı sıfırdan başlar.

Çocuklar büyüdükçe, anneler ve babalar, onlara bakacakları umuduyla yakındaki çocuklarla arkadaş olabilirler. Ebeveynler ve çocuklar arasında da özel düzenlemeler yapılabilir. Ebeveynler gönüllü olarak veya baskı altında evlerini veya tatil evlerini çocuklarına tazminat ödemeden bağışlayabilirler. Bu çocuklar bu mülkleri bedelsiz olarak kiraya vererek gelir elde edebiliyor ve büyükleri vefat ettikten sonra da bunları kullanmaya devam edebiliyorlar. Diğer kardeşlerin itiraz etmemesi halinde bu durum yıllarca sürebilir.

Bunu yapmayanın tapusu elinden uçabilir

Mağdur çocukların çoğu, yaşamları boyunca anne ve babalarına devredilen mülk tapuları üzerinde hak sahibi olduklarını bilmiyor ve bu nedenle bunları geri almaya çalışmıyorlar. Ancak miras hukukuna göre bu belgeler de miras bırakılacaklar listesine dahil edilir.

77. Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu 77. Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

"Gayrimenkul satılıp paraya çevrilince işler değişir"

Türk Medeni Kanunu kapsamında anne ve baba, mülklerinin tapusunu diledikleri çocuğa devretme hakkına sahiptir ancak bu durum çocuğun ölümüyle birlikte değişmektedir. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, kendi isteğiyle ya da kardeşinin yetkisi altında transfer olmuş olsalar da, dava açarak kardeşinin mülkiyetindeki haklarını talep edebilirler. Ancak mülkü miras alan kardeş, anne ve babanın ölümünden sonra anne ve babanın malını kaybetmemek için, anne ve babanın malını nakit karşılığında satarsa ​​durum değişir. Bu gibi durumlarda mahkeme bu fonları miras saymayacak ve dağıtmayacaktır.

Miras kalan mallar eşit olarak dağıtılmamışsa ve anne ve babanın ölümünden önce mülkiyet tapusu kardeşlere devredilmişse, her kardeşin ayrı ayrı dava açmasına gerek yoktur. Kardeşin tekrar başvurması durumunda diğer kardeş de haklarını geri alabilir.