İzmir'de boşanma aşamasında olan bir çift, mal paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düştü. Çift boşanırken, evleri de dahil olmak üzere mal varlıklarının nasıl paylaşılacağına dair bir karara varamadı.

Davacı kadın, boşanma davasında kocanın, müşterek evlerini çok düşük bir bedelle, hiçbir işi olmayan yeğenine sattığını fark etti. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, genç kadın bu durum karşısında, evin satışının iptalini veya haczini talep etti.

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek yeni öneri: 'Beyaz bayraklı' istasyon Akaryakıt fiyatlarını düşürecek yeni öneri: 'Beyaz bayraklı' istasyon

Yerel mahkeme davayı reddetse de, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, kocanın evini yeğenine satmasının, eşinin katkı payı alacağından kurtulmak için yapılan bir danışıklı işlem olduğunu savundu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararını onayladı. Kurul, tapu iptali yerine, davacının alacağını alabilmesi için taşınmazın haciz ve satışını isteyebileceğine karar verdi.

Bu karar, boşanma aşamasında mal kaçırmaya çalışanlar için bir emsal teşkil edecek.