Aydın, Karacasu, Karacaören, Ataköy, Yeşilyurt, Hisar ve Kıranyer Mahallesi sınırları içerisinde, yapılması planlanan Hacıhıdırlar Rüzgar Enerji Santrali (RES) proje ile ilgili olarak ‘ÇED Olumlu’ kararı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 03.04.2023 tarihinde ilan edildi.

Saadet Partisi adayları basın ile buluştu Saadet Partisi adayları basın ile buluştu

Açılan dava sonucunda Aydın 2.İdare Mahkemesi 2023/395 esas, 2024/110 karar sayılı, 26.01.2024 tarihli karar ile yapılması planlanan Hacıhıdırlar Rüzgar Enerji Santrali (RES) proje ile ilgili olarak ‘ÇED Olumlu’ kararını iptal etti.

https://akinyakan.av.tr/aydin-karacasu-karacaoren-atakoy-yesilyurt-hisar-ve-kiranyer-mahallesi-sinirlari-icerisinde-yapilmasi-planlanan-hacihidirlar-ruzgar-enerji-santrali-res-proje-ile-ilgili-olarak-ced-olu/