İkinci pasaport için en çok hangi ülkeler tercih ediliyor? İkinci pasaport için en çok hangi ülkeler tercih ediliyor?
Bu sürede iptal kararlarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılabilecek. Konuyla ilgili CHP ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazılarının iptali istemiyle dava açmıştı. İptal kararlarının gerekçesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. İptal kararlarının gerekçesinde Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’da güvence altına alınan temel haklara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı, bu konuda kararname çıkarılamayacağı ve düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceği vurgulandı. AYM kararında Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na verilen bazı yetkiler de iptal edildi.