Allah'a yakınlık sağlamak amacıyla büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kesilmesiyle gerçekleştirilen bu ibadet, belirli şartları taşıyan Müslümanlar için zorunlu. Peki, Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür, kurban kimlere farz değildir? Kaç gram altın olursa kurban kesilir?

Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kurban Bayramı yaklaştıkça, Müslümanlar arasında kurban kesmenin hükmü ve kimlerin kurban kesebileceği konusu yeniden gündeme geliyor. Maddi ve manevi durumlarına göre kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu önemli sorunun cevabını arıyor. Kurban kesmekle yükümlü olan kimlerdir? Kurban kesmek farz mıdır? Hangi şartlar altında kimler kurban kesebilir ya da kesemez? Bu soruların yanıtlarını merak eden binlerce kişi, dini kaynaklar ve uzman görüşlerinden bilgi edinmeye çalışıyor. İşte kurban kesme yükümlülüğü ve kimlerin bu ibadeti gerçekleştirebileceği hakkında detaylar.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür, kurban kimlere farz değildir?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Muğla'da denizden peş peşe ölüm haberleri geldi Muğla'da denizden peş peşe ölüm haberleri geldi

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Kurban kesmek vacip mi?

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek Hanefî mezhebinde vaciptir. Şafiî mezhebine göre ise sünnet-i müekkededir.