• BIST 89.695
 • Altın 145,882
 • Dolar 3,6126
 • Euro 3,9283

  S?ke ovas? sular alt?nda

  18.01.2009 14:57
  S?ke ovas? sular alt?nda
  Ge?en sene iklim de?i?iklikleri ve kurakl?ktan g?llerinin kurudu?u S?ke Ovas?, son ya?murlarla birlikte sular alt?nda kald?.
  S?ke ovas? sular alt?nda S?ke ovas? sular alt?nda S?ke ovas? sular alt?nda

  2009 y?l?yla birlikte aral?kl? olarak meydana gelen ya???larla ta?an B?y?k Menderes Nehri, S?ke Ovas?'ndaki tarlalar? su i?inde b?rak?rken, b?lgedeki g?ller de eski g?nlerine geri d?nd?. B?y?k Menderes Nehri'nin ta?mas? sonucu nehirle tarlalar birle?erek g?l ?eklini al?rken, tarlalarda bulunan bir ?ok yerle?im yeri de sular alt?nda kald?.

  ANT?K L?MAN KENT? DE SULAR ALTINDA KALDI
  Son ya???lar?n en ?ok etkiledi?i yerlerin ba??nda ise Myus Antik Kenti geldi. Ege Denizi'ne 25 kilometre uzakl?kta bulunan antik ?on kentinden biri olan Myus da sular alt?nda kald?.
  Bunun yan?nda, 2007 y?l? yaz aylar?nda tamamen kuruyan Azap G?l? de son ya???larla eski g?nlerine d?nd? ve b?lgedeki pamuk tarlalar?n? da sular alt?nda b?rakt?.
  Ku?adas? Eko Sistemi Koruma ve Do?a Sevenler Derne?i(EKODOSD) ?yeleri b?lgede inceleme yapt?. EKODOSD Ba?kan? Bahattin S?r?c?, iklim de?i?ikliklerine dikkat ?ekerek, "Ser?in k?yl?leri taraf?ndan bir zamanlar i?inde 5-10 kilograml?k sar? bal?klar tutulan Karag?l, birka? ay ?ncesine kadar, kuru bir g?l ?eklindeydi. Son ya?an ya?murlar Karag?l'? de sevindirerek, eski haline d?n??t?rd?. Leylek Dostu Av?ar K?y?'n?n hemen alt?nda, y?re halk?na ait pamuk tarlalar? bulunmaktad?r. Burada bahar aylar?nda ?iftler
  ba?lar, pamuk ekilerek yaz boyunca s?ren i?lemlerden sonra, sonbahara do?ru pamuklar toplan?r. Son ya?an ya?murlar, Av?ar K?y?'n?n pamuk tarlalar?n?, Av?ar G?l? haline getirmi?tir. Binlerce y?l ?nce deniz olan b?lge, g?n?m?zde de ya?an ya?murlar nedeniyle Av?ar K?y?'n? bir sayfiye yerle?imine d?n??t?rm?? durumdad?r. Sayfiye g?r?n?ml? Av?ar K?y?'n?n pamuk tarlalar?ndan, y?re halk? kay?klarla art?k bal?k toplamaktad?r. 1985 y?l?nda yap?lan sedde nedeniyle Bafa g?l?'n?n sular? ?ekilmi? ve y?re halk? taraf?ndan
  pamuk tarlalar? yarat?lm??t?. B?y?k Menderesten ve da?lardan gelen ya?mur sular?, g?lle tarlalar? tekrar birle?tirmi? ve g?l?n eski sakinleri de buralarda ?o?almaya ba?lam??t?r. Suyun g?c? o kadar b?y?k ki, ?n?nde hi? bir ?ey duram?yor. Yataklar?yla oynand???nda, intikam? da ac? oluyor. Ayr?ca insan kaynakl? olarak yap?lan bir ?ok olumsuzlu?u da g?zler ?n?ne seriyor. Suyun g?c?, b?t?n k?ylerimizin en b?y?k sorunu olan ??pleri gizlice at?ld?klar? yerden meydana ??karm??. Konu?tu?umuz ve bilin?lendirmeye
  ?al??t???m?z muhtarlar 'bu konuda ?aresizim, ba?a ??kam?yorum, ??pleri ne yapaca??m' demektedir. ?zellikle sulak alan k?y?lar?na at?lmamas? gereken ??pler konusunda, ilgili kurumlar?n ??plerle ilgili olarak k?ylere yard?mc? olmas? gerekir " dedi.

  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim