Yeryüzü Doktorları, mültecilerin yaşadıkları sorunlara kayıtsız kalmayarak sağlık hizmetleri ile hem yurt içinde hem de uzak coğrafyalarda ihtiyaç sahibi mültecilere ulaşıyor.

Suriye’de iç savaşın başladığı günden itibaren çeşitli sağlık faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları, Suriye içerisinde güvenli hale gelen Afrin-Cinderes, Azez-Soran ve Tel Abyad’da açtığı 3 farklı sağlık merkezinde hizmet veriyor. Türkiye’de ise geçici koruma altında bulunan Suriyelilere, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin’deki merkezlerinde psikososyal destek ile evde bakım hizmeti sunuyor. Dernek, dünyanın farklı coğrafyalarındaki mülteciler için de sağlık hizmetine erişimini artırmak amacıyla çalışıyor. Bu kapsamda Bangladeş Thaingkhali mülteci kampında, Çad Sido mülteci kampında ve iç mültecilerin bulunduğu Somali’de açtığı merkezlerinde hem birinci basamak sağlık hizmeti hem de anne çocuk sağlığı ve beslenme sağlığına yönelik muayene ve tedavi hizmeti veriyor. En fazla mülteci veren ülkelerden Afganistan’da ise 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil ekibi ile açlıkla mücadele ediyor.

Mültecilere yönelik sağlık hizmetlerinde de sürekliliği esas aldıklarını belirten Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Savaş, çatışma, yoksulluk ve gıdaya ulaşımda yaşanan sorunlar, her geçen gün artan insani krizler beraberinde zorunlu göçe neden oluyor. Ukrayna’da yaşanan savaş ile de son 10 yılda 2 katına çıkan mülteci sayısı krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Biliyoruz ki mülteci olarak yaşayan insanların en temel sorunları arasında sağlık hizmetine kısıtlı erişim ve psikolojik sıkıntılar yer alıyor. Yeryüzü Doktorları olarak Asya’dan Afrika’ya mülteci sorunlarına seyirci kalmıyor, mülteci kamplarında yaşayan insanlara muayene ve tedavi hizmetleri sunuyoruz. Aynı zamanda ülkemizde geçici koruma altında bulunan mültecilerin de yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Dünya Mülteciler Günü, mülteci olarak hayatını sürdürmek zorunda kalan insanların halini anlamanın, zorluklar karşısında dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin vurgulandığı bir gündür. Bizler ihtiyaç sahiplerine her gün ulaşma, onların dertleriyle hemhal olma gayesiyle çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi bir görev olarak değil, insani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz.” dedi