Yeni araştırmalar zencefil takviyelerinin otoimmün hastalıkları olan bireylerde enflamasyonun kontrol edilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. JCI Insight'ta yayınlanan çalışma, zencefil takviyesinin bir tür beyaz kan hücresi olan nötrofiller üzerindeki etkisine ve bunların iltihaplanmadaki rollerine, özellikle de NETosis olarak adlandırılan nötrofil hücre dışı tuzak (NET) oluşumundaki paylarına odaklandı.

NET'ler enflamasyonu ve pıhtılaşmayı teşvik eden karmaşık yapılar olarak tanımlanıyor. Bu yapıların lupus, antifosfolipid sendromu ve romatoid artrit gibi çeşitli otoimmün hastalıklarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Zencefil tüketmek enflamasyonu önlüyor

Çalışmada sağlıklı bireylerin zencefil tüketiminin nötrofillerin NETosis'e karşı direncini arttırdığı ortaya çıkarıldı. Bu bulgu önem taşıyor, çünkü zencefil takviyelerinin aşırı aktif nötrofillerle karakterize otoimmün hastalıkları olan kişilerde enflamasyonu kontrol etmeye ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceği fikrini ortaya koyuyor.

Yapılan klinik deneyde, yedi gün boyunca her gün zencefil takviyesi alan katılımcıların nötrofillerinde cAMP adı verilen bir kimyasalın daha yüksek düzeye çıktığı görüldü. Yüksek cAMP seviyeleri, hastalıkla ilgili çeşitli uyaranlara yanıt olarak NETosis oluşmasının önüne geçti.

Prof. Müftüoğlu: Yüzüstü yatmayın! Prof. Müftüoğlu: Yüzüstü yatmayın!

Otoimmün hastalıklar için doğal takviye

Araştırmanın yazarlarından biri olan Dr. Kristen Demoruelle, zencefilin çeşitli otoimmün hastalıklardaki enflamasyonu tedavi etmek için doğal bir takviye olarak potansiyelini vurguladı.

Araştırmacılar, bu çalışmanın bulgularının sağlık profesyonellerini ve hastaları, özellikle aşırı aktif nötrofillerle karakterize edilen otoimmün hastalıklarda tedavi planlarının bir parçası olarak zencefil takviyelerinden de yararlanmaya yönlendirebileceğini düşünüyor.

Bilim insanları zencefilin, nötrofillerin önemli rol oynadığı lupus, romatoid artrit, antifosfolipid sendromu ve hatta COVID-19 gibi otoimmün ve enflamatuvar hastalıklar üzerindeki etkilerini daha detaylı olarak araştırmayı planlıyor.