Üsküdar Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği Elektromanyetik Radyasyon Maruziyet araştırması, ilginç sonuçları ortaya çıkardı. 18 ile 72 yaş arasındaki 1187 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada “sosyal medya kuşağı” olarak adlandırılan Z kuşağının araştırmada elektromanyetik radyasyon ve buna yönelik maruziyet algıları düşük çıktı.

Yaş arttıkça farkındalık, bilinç, endişe seviyesi ve buna yönelik önlem alma algısı artarken, sosyal medya kuşağının en endişe etmeyen kuşak olduğu, önlem almaya yönelik algı seviyeleri de diğer kuşaklara oranla daha düşük. Uzmanlar, gençlerin sıklıkla kullandıkları cep telefonu, airpods kulaklık gibi teknolojik araçların yaydığı elektromanyetik radyasyona karşı dikkatli olmaya davet ediyor.

ÇOĞU CEP TELEFONUNU BAŞUCUNDA TUTUYOR

“Yatarken cep telefonunuzu baş ucunda tutar mısınız?” sorusunun yöneltildiği araştırmada bin 187 katılımcının yarısından fazlası (%55,8) “sıklıkla” yanıtını verdi. Bazen diyenler %29,7, hiçbir zaman diyenler ise %14,2 bulundu. Ölçeğe göre yapılan karşılaştırmada, yatarken cep telefonunu baş ucunda tutma sıklığı arttıkça elektromanyetik radyasyon maruziyet algısı düştü. Algı seviyesi en yüksek, yani farkındalık, bilinçlilik ve endişe sahibi kişilerin bu soruya “hiçbir zaman” yanıtı verdiği görüldü.

KABLOSUZ KULAKLIK KULLANIMI  

“Cep telefonunda airpods (kablosuz) kulaklık kullanır mısınız?” sorusuna bin 187 katılımcının %31,1’i “sıklıkla” dedi. Bazen diyenler %27,6, hiçbir zaman diyenler ise %41,1 oldu. Ölçeğe göre yapılan karşılaştırmada, cep telefonunda kablolu kulaklık kullananların ERMA algı seviyesi ve buna bağlı farkındalığı, bilinçliliği, endişeye bağlı önlem algısı en yüksek, airpods (kablosuz) tercih edenlerin daha düşük bulundu.

“Evinizin çok yakınında yüksek gerilim hattı var mı?” sorusuna % 47,2 oranı ile en çok “bilmiyorum” yanıtı verildi. İkinci sırada % 44 ile “hayır” denildi. % 8,5 ise “evet” dedi. Ölçeğe göre yapılan karşılaştırmada, evinin yakınında yüksek gerilim hattı olmadığını belirtenlerin farkındalığı yüksek bulundu. Bilmiyorum ya da evet diyenlerin farkındalık, bilinçlilik ve endişe seviyeleri belirgin bir şekilde daha düşük bulundu.

YARISI DIŞARI ÇIKARKEN FİŞLERİ ÇEKİYOR

“Dışarı çıkarken elektronik aygıtların fişini çeker misiniz?” sorusuna %51,1 oranındaki katılımcı “evet” dedi. % 28’i “bazen”, %20,8’i ise “hayır” dedi. Ölçeğe göre yapılan karşılaştırmada, dışarı çıkarken elektronik aygıtların fişini çekme sıklığı arttıkça farkındalık seviyesi arttığı görüldü. Evet ve bazen diyenlere göre, hayır diyenlerin farkındalık, bilinçlilik ve endişe seviyesi düşük çıktı.

SOSYAL MEDYAYA 1-3 SAAT ARASI BAĞLANIYOR

“Sosyal medyaya günde ne kadar süre bağlanırsınız?” sorusuna 1-3 saat diyenler % 49,2’dir. Günde 4-6 saat bağlananlar % 28,2, 1 saatten az bağlananlar ise, %15,5 olduğu belirlendi. Günde 7 saatten fazla sosyal medyaya bağlananlar %6,8 bulundu. Ölçeğe göre yapılan karşılaştırmada günlük sosyal medya kullanım süresi arttıkça elektromanyetik radyasyon maruziyet algı seviyesi düştü. Sosyal medyaya hangi aygıttan bağlanıldığı sorulduğunda ise en yüksek oranda (%92,9) cep telefonu denildi.