banner339
banner391
banner313

Yüksek yargıda yeni düzenlemeler

Kanun yolu değerlendirme formlarının düzenlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı.

Yüksek yargıda yeni düzenlemeler
banner353

Yönetmelik, kanun yolu incelemeleri sonunda hakim ve savcılar hakkında kanun yolu  değerlendirme formu düzenlenmesini ve derece yükselmelerinde bu formun dikkate  alınmasını öngörüyor. Kanun yolu değerlendirme formlarının düzenlenmesine  ilişkin yönetmelik, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Söz konusu yönetmelik, kanun yolu incelemeleri neticesinde adli yargı  hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri hakkında düzenlenecek  kanun yolu değerlendirme formlarına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Yönetmelikte geçen "kanun yolu" ifadesi, Yargıtay ve Danıştay'da  yapılan temyiz, karar düzeltme, kanun yararına bozma, kanun yararına temyiz  incelemeleri ile bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde yapılan  istinaf incelemesini içeriyor.

Yürürlüğe giren yönetmelik, kanun yolu incelemeleri sonunda hakim ve  savcılar hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesini ve derece  yükselmelerinde bu formun dikkate alınmasını öngörüyor.

Yönetmeliğe göre, kanun yolu değerlendirme formu, soruşturmanın  niteliği, iddianame, karar veya hükmün hukuka uygunluğu ve isabet derecesi,  soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede tamamlanması, gereksiz  masrafa sebebiyet verilmemesi, duruşmalara hazırlıklı çıkılması veya hazırlıksız  çıkılarak gecikmelere neden olunması, dosyaların eksiklik nedeniyle geri  çevrilmeye neden olmayacak şekilde görevli daire veya birime gönderilmesi, dava  konularının anlayış ve yönlendirilmesi ile mütalaa, gerekçeli karar ve  tebliğnamelerin yazılış, tahlil ve sonuçlandırılmasında başarı gösterilmesi gibi  hususlar dikkate alınarak, "çok iyi", "iyi", "orta" ve "zayıf" şeklinde  düzenlenecek.

İncelemede olumlu veya olumsuz kanaat edinilememesi halinde,  değerlendirme formu bu durum belirtilerek tanzim edilecek.

Hükmün onanmış veya bozulmuş olması tek başına olumlu veya olumsuz  değerlendirme yapılmasını gerektirmeyecek. İncelenen karara uygun muhalefet şerhi  bulunması halinde olumsuz değerlendirme yapılamayacak.

İstinaf kanun yolu incelemesi sonucu düzenlenen değerlendirme formu  ile temyiz incelemesi sonucu hazırlanan değerlendirme formu arasında çelişki  bulunması halinde, temyiz mercilerince düzenlenen değerlendirme formu esas  alınacak.

Değerlendirme formu, kararı inceleyen heyetin başkanı tarafından  düzenlenecek. Hakkında değerlendirme formu düzenlenenler, formun Ulusal Yargı Ağı  Bilişim Sistemi'ne (UYAP) kaydedilmesinden itibaren bir ay içinde gerekçelerini  belirtmek suretiyle değerlendirme formunun yeniden incelenmesini isteyebilecek.  Yeniden inceleme talebi, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde incelemeyi  yapan daire tarafından oy çokluğuyla karara bağlanacak.

Söz konusu yönetmeliğin hükümleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek  Kurulunca yürütülecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2016, 08:44
banner218

banner344

banner394

banner343

banner393

google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k