banner339
banner313

Nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz geliyor...

Bakanlar Kurulu, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğalgaz ulaştırılması için gerekli yatırımları yapmak üzere BOTAŞ'ı görevlendirdi

Nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz geliyor...
banner401
banner399

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ),  mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan, merkez nüfusu 20  bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması için gerekli yatırımları  yapmakla görevlendirdi.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında  kalan, merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması için  gereken yatırımlar, BOTAŞtarafından kendiliğinden veya doğalgaz dağıtım  şirketleriyle ortaklaşa gerçekleştirilecek.

Karar, büyükşehirlerde yer alan ilçelerdeki merkez nüfusu 20 bin ve  üzerinde olan ve mahalleye dönüşen köy veya beldeleri kapsamayacak.

İlçelerin nüfuslarının tespitinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve  Vatandaşlık İşleri Genel Müdürülüğü verileri, doğalgaz dağıtım bölgeleri içinde  yer alıp almadığının tespitinde ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  verileri esas alınacak.

Karar kapsamında yeterliliği sağlayan ilçeler, BOTAŞ'ın önerisi ve  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla belirlenecek.

Belirlenen ilçelere doğalgaz ulaştırılması için BOTAŞ tarafından  yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıla ilişkin Orta Vadeli Program ile  Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların Genel Yatırım ve Finansman  Programı kapsamında değerlendirilecek.

Karar kapsamında yapılması gerekli yatırımlar yapılabilirlik etüdü  hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulacak ve söz konusu yatırımlar Bakanlık  tarafından BOTAŞ'ın yatırım programına alınacak.

Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve BOTAŞ'ın görüşleri alınarak EPDK tarafından  bugünü takip eden 45 gün içinde belirlenecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2016, 10:30
banner218