banner339
banner274

Fuhuş içerikli kartvizitleri dağıtanlara hapis cezası geliyor

Adalet Bakanlığının hazırladığı kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, telefon numaraları ve fotoğrafların bulunduğu, cadde ile sokaklara atılan fuhuş içerikli kartvizitleri dağıtanlara ceza verilecek.

Fuhuş içerikli kartvizitleri dağıtanlara hapis cezası geliyor
banner401
banner399

 Kartvizitlerin dağıtımını yapanlar, fuhşa teşviğin çocuklara yönelik olması halinde 10 yıla, yetişkinlere yönelik gerçekleşmesi halindeyse 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Adalet Bakanlığının hazırladığı kanun tasarısı taslağındaki düzenlemeyle telefon numaraları ve fotoğrafların bulunduğu, cadde ile sokaklara atılan fuhuş içerikli kartvizitleri dağıtanlar hapis cezasına çarptırılacak. 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan, çeşitli düzenlemeleri içeren ve Başbakanlığa gönderilen kanun tasarısı taslağının  yasalaşmasıyla, büyük şehirler başta olmak üzere birçok kentteki cadde ve  sokaklarda üzerinde fotoğraf ile telefon numaralarının yer aldığı "fuhuş  davetiyesi" niteliğindeki kartvizitleri dağıtanlar, hapis cezasına çarptırılacak. Fuhşa teşviğin önlenmesi ve fuhuşla mücadele kapsamındaki yeni  düzenlemeye göre, Türk Ceza Kanununun (TCK) 227'nci maddesinin birinci fıkrasına  eklenen hükümle çocuklara, ikinci fıkrasına eklenen hükümle yetişkinlere fuhuş  amaçlı hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya  yayan kişiler cezalandırılacak.

TCK'nın 227'nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Çocuğu fuhşa teşvik  eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da  çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin  güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik  hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır." hükmünde değişiklik  yapılacak.
Bu hüküm söz konusu kartvizitlerin dağıtımına ilişkin düzenlemenin de  eklenmesiyle, "Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla  tedarik eden veya barındıran, bunun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış  görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan ya da çocuğun  fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar  adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık  hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır." şeklinde değiştirilecek.

Aynı maddenin ikinci fıkrası da "Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun  yolunu kolaylaştıran, bunun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı  ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan ya da fuhuş için aracılık  eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne  kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından  yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır."  şeklinde yeniden düzenlenecek. Böylece söz konusu kartvizitlerin dağıtımını yapanlar, fuhşa teşviğin  çocuklara yönelik olması halinde 4 yıldan 10 yıla, yetişkinlere yönelik  gerçekleşmesi halinde ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2016, 10:56
banner218