Aile ve Gençlik Fonu'nun oluşturulmasını düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı ve hükümleri yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme, evlenmeyi planlayan gençlere finansal destek sunmayı amaçlıyor. İlk etapta pilot uygulama, deprem bölgesinde başlatılacak.

Meclis Genel Kurulu tarafından daha önce kabul edilen bu kanun, evlenmeyi planlayan gençlere faizsiz olarak 150 bin lira kredi verilmesini öngörüyor. Bu kredi, ilk 2 yıl ödemesiz olacak ve geri ödeme, 4 yıl süresince yapılacak.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı liderliğinde beş üyeden oluşacaktır; bu üyeler arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı yer alacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak ve bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından atanacak.

Aile ve Gençlik Fonu'nun yönetimi, fonun kaynak aktarımını, projeleri ve harcama programlarını belirleme yetkisine sahip olacak olan yönetim kurulu tarafından yapılacak. Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Kiracılar fakında olmadan yapıyor! Haklı tahliye sebebi sayılıyor Kiracılar fakında olmadan yapıyor! Haklı tahliye sebebi sayılıyor

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan bu yasa, aile kurumunu destekleme, güçlendirme, gençleri sosyal risklere karşı koruma ve gelişimlerine destek sağlama amacını taşıyan kaynak oluşturma, yönetme ve ilgili kamu kurumlarına aktarma işlevlerini düzenliyor.