Uluslararası Şirketlere Yeni Vergi Yükümlülükleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisi uygulamasını getirmeye hazırlanıyor. Bu yeni düzenleme, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin vergilendirilmesinde köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor.

Yap-İşlet-Devret Projelerinde Vergi Artışı

Kurumlar Vergisi Yüzde 30'a Çıkıyor Yap-işlet-devret (YİD) ve kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerinde kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilecek. Bu artış, bu tür projelere yatırım yapan şirketlerin daha yüksek vergi ödemesi anlamına geliyor.

Turizmci satışlar düşünce çareyi indirimde buldu Turizmci satışlar düşünce çareyi indirimde buldu

Maliye Bakanı'ndan Açıklamalar

Vergide Adaletin Güçlendirilmesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüce Meclisimizde yakında görüşülmesi beklenen pakette yer alan doğrudan vergilerin payını artırmaya yönelik düzenlemelerle vergide adaleti güçlendireceğiz" dedi. Bu açıklama, yeni vergi paketinin hedeflerini özetliyor.

Çok Uluslu Şirketlere Asgari Kurumlar Vergisi

Küresel Vergi Uygulamaları Şimşek'in paylaştığı bilgilere göre, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak. Özellikle AB ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkede uygulanan küresel asgari kurumlar vergisi kapsamında, yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euroyu aşan şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerleri en az yüzde 15 oranında vergilendirilecek.

Yurtiçindeki Vergi Mükellefleri İçin Yeni Model

Hibrit Vergilendirme Modeli Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurtiçindeki kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanları ile hasılat ve ödeme güçlerini kıyaslayan hibrit bir model hazırladı. Bu modelle, zarar beyan eden veya hiç matrah bildirmeyen fakat yüksek cirolarla faaliyetlerini sürdüren mükelleflerin vergilendirilmesi hedefleniyor.

Serbest Meslek İçin Taban Vergisi

Yeni Gelir Vergisi Uygulaması Yeni pakete göre ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına da asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Bu düzenleme, serbest meslek sahiplerinin vergi yükümlülüklerinde de değişiklikler getirecek.