Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 15 Kasım 2022'de yapılan değişiklikle ‘Akran Zorbalığı’ ve ‘Siber Zorbalık’ artık liselerde disiplin suçu sayılacak. Üstelik en hafif ceza olan ‘Kınama’ cezası olarak değil, direkt ‘Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezası Gerektiren Davranış’ olarak değerlendirilecek. Peki bu davranışlar neler? Hangi hareketler akran zorbalığına ve siber zorbalığa giriyor? Ne yaparsanız okuldan uzaklaştırılacaksınız? Hakaret ve tehdidin yanı sıra izinsiz görüntü çekmek ve çevrimiçi taciz, okuldan uzaklaştırma sebebi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 15 Kasım 2022'de yapılan değişiklikle ''Akran Zorbalığı'' ve ''Siber Zorbalık'' artık liselerde disiplin suçu sayılacak Üstelik en hafif ceza olan "Kınama" cezası olarak değil, direkt "Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezası Gerektiren Davranış" olarak değerlendirilecek. Peki bu davranışlar neler? Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, okuldan uzaklaştırma gerektiren eylemleri tek tek anlatıp uyardı.

Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak

- Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına, öğrencilere ve eğitim ortamındaki diğer kişilere sözle, davranışla veya sosyal medyadan hakaret etmek, hakareti paylaşmak, başkalarını kışkırtmak, bu kişileri tehdit etmek
- Bilişim araçları veya sosyal medyayla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek,

Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

- Okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak,
- Başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek akran zorbalığı yapmak.

Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak

Doğrudan zorbalık nedir?

-Yumruklama, dürtme, itme, vurma
-Bağırma, ısırma, tükürme
-Küfür ya da hakaret etme, tehdit etme
-Utanç verici veya zalimce şakalar yapma
-Din, sosyal imkânsızlıklar, maddi durum ya da sosyal statüyle alay etme, sürekli şaka yapmak

Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak

Dolaylı zorbalık

-Reddetme, kabul etmeme, şantaj
-Nefret dolu bakma
-Küfür içeren el kol hareketleri yapma
-Hakaret edici ya da küçük düşürücü notlar yazma
-Zarar verici söylenti ya da dedikodu yayma
-Yokmuş gibi davranma
-Gruptan dışlama

Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak

Dedikodu üreten ceza alacak

Sibel Durak disiplin cezası getiren siber zorbalık davranışlarını ise şöyle sıraladı:
-Dışlama: Kasıtlı olarak belli kişi ya da kişileri çevrimiçi grupların, etkinliklerin ve oyunların dışında bırakmak.
-Kişiliğe Bürünme: Başkasının kimlik bilgilerini çalmak, resim göndermek veya sahte sosyal medya hesapları oluşturmak. Bu kişi inandırıcı sahte bir kimlik oluşturabilir.
-İfşa: Bir kişiyi veya bir grubu, onlarla ilgili hassas veya özel bilgileri rızaları olmaksızın çevrimiçi ortamda yayınlayarak utandırmak veya alenen aşağılamak.

Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak

-Karalama/Linç Etme ve Dedikodu Üretme: Bir kişinin itibarına zarar verecek dedikodular veya söylentiler üreterek yaymak. Kişinin sosyal hayattan izole olmasına yol açar.
-Çevrimiçi Taciz: Zorbalığın en ciddi biçimlerinden biridir. Mağdura yönelik taciz, zalimce ve tehdit edici mesajlarla kendini gösterir. İsim takma, alay etme, iftira atma, fiziksel görünüş ile ilgili acımasız yorumlar yapma ve aşağılama gibi davranışlar örnek olarak verilebilir.

Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak

4 koşul gerekli

Bir davranışın zorbalık olduğunu söyleyebilmek için 4 şart gereklidir:

1-Güç dengesizliği: Zorbalık davranışı gösterenler karşısındakine göre daha güçlüdür (Yaşça, fiziksel, sayıca, sosyal statü olarak vb.
2-Kasıt: Bilerek ve karşıdakini incitmek amacıyla kasten yapılması gerekir.

Dikkat! Artık bunları yapan okuldan atılacak! 'İfşa yapan' okuldan uzaklaştırılacak

3-Süreklilik: Zorbalık davranışları bir kereye mahsus davranışlar değildir. Süreklilik gösterirler.
4-Duyarsızlık: Akran zorbalığında karsıdakinin duygularına karşı duyarsızlık söz konusudur.