İhale için istenen teminat mektubu miktarı da Türker Arabacıoğlu’nun bankalardan alabileceği teminat bedeline göre ayarlandı.

Hukukçulara göre bu durum resmen ihaleye fesat suçu oluşturuyor.

Efeler’in İhbar Hattı güncellendi Efeler’in İhbar Hattı güncellendi

Aydınpost’un La Perla haber dosyasında her geçen yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Bir dönemler umut tacirliği olarak da nitelendirilen saadet zinciri pazarlama işiyle uğraşan Türker Arabacıoğlu’nun Efeler Belediyesi’ne ait GİMA AVM arazisindeki inşaatın ihalesini almasının arkasında sır perdesi gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İŞ BİTİRME KARNESİ ZAYIF ÇIKTI
Fatih Atay döneminde düzenlenen ihalede saadet zinciri pazarlamacısı Türker Arabacıoğlu’nun iş bitirme karnesinin GİMA AVM arazisindeki inşaatın ihalesini almada yetersiz kalması sebebiyle daha önce çıkılan 2 ihaleye göre iş bitirme miktarları düşürülerek ve her şeyin santim santim Arabacıoğlu için uyarlandığı ortaya çıktı.

Mevzuata gore, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında değerlendiriliyor.

CUMHURİYET APARTMANINI KARNEYE SOKAMADI

Arabacıoğlu'nun daha evvel yaptığı 3 ya da 5 katlı 1+1'leri iş bitirmelerine yetmedi.

Bitmeyen Cumhuriyet apartmanını iş bitirmeye dahil etmeye çalıştı. Olmayınca da yaptığı küçük işlerin toplamına göre hesaplar yapılarak ihale için istenen iş bitirme Arabacıoğlu’nun iş bitirmesine göre ayarlandığı ortaya çıktı.


İHALEYE FESAT SUÇU İŞLENDİ
Aydınpost’un ulaştığı kaynaklar ve pek çok kamu hukukçusuna göre de iş bitirme karnesi yetersiz olan birine bu büyüklükte bir ihale verilmesi ihaleye fesat suçu oluşturuyor.

Savcılığın gerekli incelemeleri yapması durumunda Efeler Belediyesi’nde bu ihaleye onay veren ve işin içinde yer alan pek çok isim hakkında soruşturma açılabileceği konuşuluyor.

İHALEYE FESAT SUÇU MEVZUATTA AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ

İlgili mevzuata göre, ihaleye katılma yeterliliğine ve koşullarına sahip bir isteklinin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere iştirak etmesinin hileli davranışlarla engellenmesi ihaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesine neden olur.

İhale sürecindeki işlemlerden kast edilen; ihalenin yapılmasından önce, yapılması sırasında ve yapıldıktan sonra idare ile sözleşme imzalanmasına kadar yürütülen işlemlerdir.

Tüm bu işlemlerde TCK md. 235’e aykırı yapılan hileli davranışlar ihaleye fesat karıştırma suçunu meydana getirir.
TCK md. 235/a bendine göre, “hileli davranışlarla” sergilenen aşağıdaki fiiller ihaleye fesat karıştırma suçu olarak kabul edilir:

* İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,

* İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

* Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,

* Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

SAADET ZİNCİRİ VURGUNUNDAN HABERLERİ VARDI
Öte yandan hem Fatih Atay’ın hem de İyi Partli meclis üyeleri Turgay Akgüller ve Abidin Arslan’ın Türker Arabacıoğlu’nun da içinde yer aldığı saadet zinciri vurgunlarından haberdar olduğu gelen bilgiler arasında. 

Bu inşaatı da saadet zinciri pazarlama mantığıyla satabileceğini inandıkları ve diğer güçlü müteahhitlerden istediklerini alamayacakları için iş konusunda zayıf ama pazarlama konusunda iyi olduğunu düşündükleri için Arabacıoğlu’nu tercih ettikleri öne sürülüyor.

SAADET ZİNCİRİ MAĞDURLARI SOSYAL MEDYADA GRUP KURDU
La Perla inşaatı yapan müteahhit Türker Arabacıoğlu ve kardeşi Alper Arabacıoğlu’nun da içerisinde yer aldığı saadet zinciri organizasyonu Mega Holdings’in mağdurlarının sosyal medyada da “Mega Holdings Mağdurları” adıyla açtıkları sayfalarda nasıl kandırıldıklarını anlattıkları sayfalar kurdukları ortaya çıktı.

Türker Arabacıoğlu ve kardeşi Alper Arabacıoğlu’nun önce yakın arkadaşlarından başlayarak internet sitesi pazarlama işi adıyla saadet zinciri işine girdikleri biliniyordu.

Arabacıoğlu kardeşlerin Mega Holdings’i Aydın’a ilk getiren kişi oldukları biliniyor.

Türker Arabacıoğlu ve Alper Arabacıoğlu, Mega Holdings macerasından sonra da Goldmine, quest.net ve q.net adıyla da aynı şekilde saadet zinciri pazarlamasıyla da uzun süre ilgilenerek arkalarında pek çok mağdur yarattığı sektör temsilcilerince bilinen bir konu.

VARAN9- BAYRAMDAN SONRA SAKIN KAÇIRMAYIN!

VARAN 7: Efeler Beledi̇yesi̇nde para trafi̇ği̇ni̇ böyle yönetmi̇şler VARAN 7: Efeler Beledi̇yesi̇nde para trafi̇ği̇ni̇ böyle yönetmi̇şler