VakıfBank ve Halkbank tarafından resmi açıklama yapıldı. Büyük kazanç sağlanacak. En düşüğü 1.000 TL. Hesap işletim ücreti ödenmeyecek. Oranlar belli oldu. Gelire Endeksli Senetlerin arzı için süreç başladı. Talep toplama ilk etapta üç kamu bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.Konu ile ilgili VakıfBank ve Halkbank art arda açıklamalar geldi. Detaylar netleşti. Peki, GES talep toplama tarihleri ne zaman? GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? İşte en çok merak edilen soruların yanıtları...

VakıfBank, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) için talep toplamaya başladı. 22 Haziran’a kadar sürecek talep toplama için asgari talep tutarı 1.000 TL olarak belirlendi.

ASGARİ TUTAR 1.000 TL

VakıfBank, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) için talep toplamaya başladı. 22 Haziran’a kadar sürecek talep toplama için asgari talep tutarı 1.000 TL olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların TL cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) ihraç edileceği açıklamasının ardından VakıfBank talep toplama sürecini başlattı.

Talep toplama dönemi, tüm Türkiye’de 22 Haziran tarihine kadar sürecek ve senetler, 24 Haziran 2022 tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Yalnızca gerçek kişilere yönelik olarak yürütülen ve asgari talep tutarının 1.000 TL olarak belirlendiği GES talep toplama işlemlerinde kupon ve anapara ödemeleri VakıfBank aracılığı ile yapılacak. 182 gün vadeli GES’in ilk kupon ödemesi 23 Eylül 2022; ikinci ödemesi ise 23 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

GES talebinde bulunmak isteyenlerin VakıfBank şubeleri, İnternet Bankacılığı, VakıfBank Mobil ya da 08502220724 numaralı VakıfBank Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunması yeterli.

DHMİ ve KEGM hasılat paylarına endeksli getiri

GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak ve senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat paylarının toplamı esas alınacak. Kupon ödemeleri, Hazine tarafından belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacak.

HALKBANK DUYURDU!

Halkbank tarafından GES ile ilgili yapılan açıklamada, "Gelire Endeksli Senet Halkbank'ta! Kamu İktisadi Teşebbüslerinden elde edilecek gelirlere endeksli Devlet İç Borçlanma Senetlerini almak için 15-22 Haziran 2022 tarihleri arasında talepte bulunabilirsiniz. denildi. 

Halkbank GES açıklmaasında şu ifadelere yer verildi;

GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. Kupon ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacak.

TL cinsi GES’in kupon ödemelerine baz teşkil edecek hasılat paylarının bütçe projeksiyonunda yer alan beklenen gelir tutarı ve gerçekleşen gelirleri ile hesaplanan hasılat endeksinin;

95’in altında olması durumunda, asgari getiri oranı (Belirlenen getiri oranının %95’i) üzerinden kupon ödemesi yapılacaktır. 110’un üstünde olması durumunda, azami getiri oranı (Belirlenen getiri oranının %110’u) üzerinden kupon ödemesi yapılacaktır. 95 ve 110 arasında gerçekleşmesi durumunda, kupon ödemesi gerçekleşen hasılat endeksi üzerinden hesaplanacaktır.Böylece yatırımcılara asgari getiri garantisi sağlanırken KİT’lerin performansına göre daha yüksek getiri elde etme imkânı sunulmaktadır.

Asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL ve katları şeklinde talepte bulunulabilecektir. Senetler, 24 Haziran 2022 Cuma, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.

Bir (1) yılın altı vadelerde ihraç edilen Gelire Endeksli Senetlerde geri satım imkânı söz konusu olmayacak.

İhraç süresince tüm şubelerden, İnternet üzerinden talep girişinde bulunulabilecek. Talep girişleri, talep toplama dönemi boyunca, iptal edilebilir. Bu tarihler dışında ise iptal işlemi yapılamayacak.

Senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi uyarınca vergilendirilecek. Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen DİBS’lerden elde edilen gelir ve kazançlara %0 (sıfır) stopaj oranı uygulanacak. Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacak.

Kamu bankalarından art arda GES açıklamaları geliyor. Ancak vatandaşların çoğu Gelire Endeksli Senet hakkında bilgi sayıbı değil. İşte GES hakkında merak edilen soruların yanıtları...

YATIRIMCILARDAN HESAP İŞLETİM ÜCRETİ ALINMASI SÖZ KONUSU MU?

Başka bir bankacılık işlemine konu olmadığı sürece yatırımcılardan, senetlerin vade tarihine kadar vadesiz TL mevduat hesabı ve yatırım hesabı için hesap işletim ücreti alınmayacak.

YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Talep toplama ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar aracı bankalara başvurarak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

Aracı bankalar vatandaşları hesap açılması, menkul kıymet transferi, saklanması konularında bilgilendirecek. Talep toplama dönemi, senetlerin özellikleri (getiri oranı, ihraç tarihi, erken itfa tarihi, itfa tarihi vb.) ve ihraca aracılık edecek bankalar www.hmb.gov.tr internet sitesinde duyurulacak. 

GELİR PAYINDAKİ DEĞİŞİMDEN OLUMSUZ ETKİLENME SÖZ KONUSU OLACAK MI?

Senedin getiri oranı Hazine'nin belirlediği getiri oranının hasılat payı gerçekleşmeleri kapsamında hesaplanacak endeks değeriyle çarpılmasıyla ortaya çıkacak. Endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek. 

İlan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi verilirken, hasılat payı gerçekleşmeleri tahminin üzerinde olursa yatırımcı daha yüksek getiri sağlayacak.

Söz konusu senetlere uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak.

TALEP TOPLAMA İŞLEMİ NE ZAMAN VE NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

İhraca ilişkin talep toplama işlemi 15-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Senetler 24 Haziran Cuma günü yatırımcıların hesabına aktarılacak. Söz konusu senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.

İhraç duyurusu, talep toplama süreci, senede ilişkin özelliklerin yer aldığı dokümanlar paylaşılacak. Kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, bu yıl bütçesinde toplam 874.1 milyon liralık (ilgili KİT'lerin gelir tahmini) gelir tahmini tutarı baz alınacak.

FARKLI ÜRÜNLERDE PARASINI DEĞERLENDİRENLER YARARLANABİLECEK Mİ?

Senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek. Bu hesabı ya da başka ürünleri kullanan vatandaşların bu senetleri satın almasının önünde bir engel bulunmuyor

ÖDENECEK ASGARİ BİR GELİR ORANI OLACAK MI?

Birinci aşamada Bakanlıkça her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek bir getiri oranı belirlenecek. Hasılat paylarına ilişkin endeks oluşturulacak. Yatırımcıya ödenecek nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlıkça belirlenen oranın hasılat payı gerçekleşmeleri kapsamında hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla hesaplanacak.

Bu ayki ihraçta Hazine'nin belirlediği dönemsel getiri yüzde 5.32, yıllık bileşiği yüzde 23.04 olacak. Azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25.54'ü bulabilecek.

SENETLER YATIRIMCININ HESABINA HAZİNE TARAFINDAN NE ZAMAN AKTARILACAK?

Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. İhraçlara bütün bireysel yatırımcılar katılabilir. Senetler, başka yatırımcılara satılamayacak. İstisnai durumlar dışında yatırımcılar senetlerini, satın aldıkları bankadan bir başka bankaya transfer edemeyecek.

Senetler, talep toplama dönemi sonunu takip eden ve Hazinece duyurulan valör tarihinde yatırımcıların "yatırım hesaplarına" aktarılacak.