Uyuşturucu davalarında emsal yargıtay kararları ceza mahkemelerinde yaptığımız savunmalarda çok önemli bir yeri vardır. Uyuşturucu suçlarında satıcılıkla yargılanan sanığın kovuşturma işlemlerinin yapıldığı ağır ceza mahkemesinde, kararı verecek olan mahkeme heyeti ve savunmaları yapacak olan uyuşturucu avukatları  da emsal yargıtay kararlarına istinaden gerekli hukuki işlemleri yaparlar. 

Uyuşturucu davalarında emsal beraat kararları özellikle müvekkili içicilikten yargılanıyorsa Asliye ceza mahkemesinde, satıcılıktan yargılanıyorsa Ağır ceza mahkemesinde ki savunma işlemlerinde bizzat bu emsal kararlara dayanır. Savunmayı yapan uzman uyuşturucu avukatlarının en önemli savunma araçlarından biri emsal kararlardır. 

Uyuşturucu davaları hakkında detaylı bilgi almak için https://www.yanardagavukatlik.com/uyusturucu-davalari-ne-kadar-surer/  sayfasını ziyaret edin.

Aşağıda güncel  Yargıtay emsal beraat kararlarını paylaşıp kararı açıklayacağız;
 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi       

  2019/5732 E.  ,  

   2022/8738 K.


"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Dosya incelendi.


GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A- Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
Kendinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen ...’ta ele geçen uyuşturucu maddeyi sanığın verdiğine veya sattığına dair, mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,


B- Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
Kendinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın ve vekili olan uyuşturucu avukatı tarafından yapılan  savunmasının aksine, haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan tanıklar ... ve ...’in sanıktan aldıklarını beyan ettikleri maddelerin ele geçirilememiş olması nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden, atılı suçtan sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA


C- Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
Haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan tanıklar ... ve ...’nun sanıktan aldıklarını beyan ettikleri maddelerin ele geçirilmemiş olması nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, sanığın savunmalarının aksine, evinde ele geçen uyuşturucu maddeleri kullanım amacı ile bulundurduğuna ilişkin savunmasının aksine delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında bu suç yerine “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA karar verilmiştir.

 

Emsal Karar Açıklaması: Yukarıda ki emsal yargıtay kararında en önemli içtihatlerimizden ve savunma araçlarımızdan olan şüpheden sanık yararlanır ilkesine istinaden yüksek mahkeme ilk derece mahkemesi olan Ağır ceza mahkemesinin kararının mahkumiyet kararının bozmuş yargılanan sanığın beraatine karar vermiştir. Bu davalarda özellikle ağır ceza mahkemesinde gerekçeli savunma yapan uzman uyuşturucu avukatı gerekli savunmaları yapmalıdır. Özellikle dosya sanık olarak yargılanan kişinin suç işlediğine dair sabit bir delil yoksa şüphe ilkesini mutlaka ön plan koymalıdır. Uyuşturucu davası savunmalarında şüphe fiilinin üzerine gidilmesi çok önemlidir. Tecrübeli ağır ceza avukatları uyuşturucu davalarında özverili savunmaları ile bu şekilde başarı sağlayarak müvekkillerini cezaevine girmekten kurtarır.  

Uyuşturucu Davalarında Hangi Durumlarda Beraat Kararı Çıkar?

Bu davalarda önemli olan iddia edilen suç fiilinin nasıl meydana geldiği önemlidir. Beraat kararı çıkma durumları daha çok uyuşturucu madde satıcılığının yargılamasının yapıldığı ağır ceza mahkemelerinde aranılan bir durumdur. Bu suçlarda öncelik beraat kararı bu durum mümkün değilse içiciliğe çevirme durumu çok önemlidir. O sebeple öncelikle beraat kararı almak için Yargıtay Ceza Genel kurulunun emsal hükümlerinden olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi çok önemlidir. Özellikle uzman uyuşturucu avukatları bu durumlarda öncelikle suç fiilinin meydana  gelip gelmediğine dair delil araştırması yaparlar. Ardından bu uyuşturucu suçunun işlendiği suçunu dosyadaki deliller teknik takip tutanaklarına istinaden uyuşturucu suçundan yargılanan müvekkilleri üzerinde sadece şüphe olduğunu öne sürerek şüpheden sanık yararlanır ilkesine istinaden gerekçeli savunmaları yapar. Yapılan savunmaya istinaden ağır ceza mahkemesi hakimliği sanık vekili olan uyuşturucu suçu avukatının savunmaların haklı ve sabit görürse ceza yerine beraat kararı verir. 

TSK’da köklü değişim: Disiplin cezaları yargı denetimine açıldı TSK’da köklü değişim: Disiplin cezaları yargı denetimine açıldı

Şüpheden sanık yararlanır ilkesine istinaden emsal kararları siz değerli okurlarımız ile paylaşıyoruz;

Yargıtay

 9. Ceza Dairesi         

2015/11824 Esas 

 2016/7901 Karar


"İçtihat Metni"


Mahkemesi : Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükme yönelik incelemede, Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmayan sanığın savunmasının aksine, ele geçen uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğuna dair, ... soyut beyanı dışında kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden genel ceza hukukundaki "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesi de gözetilerek sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesine karar verilmiştir. 

Yargıtay

9. Ceza Dairesi         

2015/11805 Esas

2016/8146 Karar

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hüküm : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Kendilerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanıkların savunmalarının aksine, suç konusu uyuşturucu maddeyle ilgileri olduğuna dair, soyut muhbir beyanı dışında, somut, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından, “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi de gözetilerek, sanıkların beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,


Yukarıda ki emsal yargıtay kararlarına istinaden ağır ceza mahkemesinde gerekçeli savunmaları yapan uyuşturucu avukatları açısından en önemli emsal kararlardan biri de şüpheden sanık yararlanır ilkesidir. Bu hüküm hukuk devleti ilkesi gereğince her zaman yargılanan sanık lehine değerlendirilir.