Yeni konut finansman programı çerçevesinde Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, yeni finansman programı çerçevesinde konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla, sisteme katılan bankalara, sonradan belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla nakit kaynak aktarılacak.

TÜİK Türkiye nüfusunu açıkladı TÜİK Türkiye nüfusunu açıkladı

Kanun teklifi ile program kapsamında faiz oranı- kâr payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamaların belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

Kamu bankası Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna “Yeni Konut Finansman Programı” başlığı ile eklenen geçici maddeye göre; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu madde kapsamında bir yıl içerisinde konut finansmanının toplam anapara tutarı, ilgili yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun başlangıç ödeneklerinin yüzde 5’ini aşamayacak. Bu tutarı bir katına kadar arttırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.