Türkiye’de vatandaşlık almak isteyen yabancılar Kanun’da belirtilen şartları taşıdıkları takdirde yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığı hakkı kazanabilirler. Bununla birlikte aranan şartlara haiz olmak kişinin Türk vatandaşlığı kazanma konusunda mutlak hak sahibi olduğu anlamına gelmez. Gerek Türkiye’de vatandaşlık almak gerek genç girişimci şirketi kurmak için SMMM ile çalışmak sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için gereken şartlar;

-    Kendi milli kanununa eğer kişi vatansızsa Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olunması,

Fransızca Çeviri Hizmeti Alırken Bunları Unutmayın Fransızca Çeviri Hizmeti Alırken Bunları Unutmayın

-    Başvuru tarihinden geriye yönelik olarak Türkiye’de kesintisiz beş yıl süreyle ikamet edilmesi,

-    Türkiye’de yerleşmeye karar verildiğinin davranışlarla teyit edilmesi,

-    Kamu sağlığı bakımından tehlike oluşturan bir hastalığın bulunmaması,

-    İyi ahlak sahibi olunması,

-    Yeterli derecede Türkçe konuşulabilmesi,

-    Türkiye’de kendisinin ve eğer varsa bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire ya da mesleğe sahip olunması,

-    Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir halin bulunmaması şeklinde sıralanabilir.

Bu şekilde elde edilen Türk vatandaşlığı, genel yolla Türk vatandaşlığı kazanma olarak adlandırılır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Almak

Milli güvenlik ve kamu düzeni noktalarında engel teşkil edebilecek herhangi bir hali bulunmayan ve belirtilen şartlardan birini taşıyan yabancılar yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alma hakkına sahiptirler.

-    En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı getirmek

-    Satın alma tarihinden itibaren 3 yıl içinde satmamak kaydıyla en az 250.000 USD ya da karşılığı döviz veya değerinde taşınmaz mal satın almak ya da satış vaadi sözleşmesi imzalamak

-    Türk bankalarına 3 yıl içinde çekilmemek kaydıyla en az 500.000 USD yatırmak ya da devlet borçlanma aracı almak

-    En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ya da girişim sermayesi yatırım fonuyla katılma payı satın almak

-    En az 50 kişilik istihdam sağlamak.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almaya hak kazanan kişi, eşi ve 18 yaşının altındaki çocukları için Türk vatandaşlığı almak için de başvuruda bulunabilir. Bu durumda başvuru yapan yabancı yatırımcının, kanunda belirtilen gerekli yatırımı yapmış olması şartı aranır.

Diğer bir deyişle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar, aile bireyleri için de başvuru yapmak istedikleri takdirde aile bireylerinin kısa dönem ikamet izni başvurusu yapması ya da ek bir yatırım yapması şartı aranmaz. Sadece yatırımı yapan yabancı yatırımcının gerekli şartları taşıması, yabancı yatırımcıya aile bireyleri için başvuruda bulunma imkanı sağlar.

Yabancı yatırımcıların yaptıkları başvuru ilgili bakanlıklar tarafından bir komisyon oluşturularak değerlendirilir. Daha sonra Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Bu nedenle bu konudaki son kararın Cumhurbaşkanı tarafından verildiği söylenebilir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyenler için uygunluk belgesi alma, kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunma ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgeleri sunma işlemleri özel bir vekaletname ile uzaktan sonuçlandırılabilir. Bununla birlikte başvurunun sonuçlandırıldığı son aşamada başvuru sahibi ile adına başvuruda bulunulan 1.derece aile bireylerinin en yakın nüfus müdürlüğüne giderek bizzat parmak izi vermesi ve kendi Türk vatandaşı kimlik ve/veya pasaportlarını alması için hazır bulunmaları gerekir.

Yapılan yatırıma göre ilgili kurumdan uygunluk belgesi alınıp 6458 sayılı Kanun kapsamında kısa dönem ikamet izni başvurusunu gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, gerekli belgelerle birlikte İstanbul ve Ankara’daki Göç İdaresi’nin özel ofisliğinde Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerini yapabilirler. Başvurunun sonuçlanma süresiyle ilgili olarak kanuni bir düzenleme bulunmamasına karşın uygulamada genellikle kısa sönem ikamet izni başvuruları 1 ila 2 hafta, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma başvuruları ise 3 ila 6 ay içinde sonuçlandırılır.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan kişiler istemeleri halinde yeni bir Türk isim ve soy isim seçimi yapabilirler. Bu durumda tercih edilen isim ve soy isme göre kişinin Türk kimliği ve/veya pasaportu düzenlenir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreci ne kadar kolaylaştırılmış olsa da başvuru sürecinde yapılması olası herhangi bir hatanın, başvurunun reddine ya da başvuru sürecinin uzamasına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde ilerlemesinin sağlanabilmesi için mutlaka bu alanda yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip profesyonellerden yardım alınması gerektiği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak

Bir Türk vatandaşıyla evlenmek doğrudan Türk vatandaşlığı kazandıran bir durum değildir. Bununla birlikte bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olan ve evliliği devam eden yabancıların Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunma hakkı vardır. Bu amaca yönelik olarak başvuruda bulunan kişilerde;

-    Aile birliği içinde yaşamaya devam etme,

-    Evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunma,

-    Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali olmama gibi şartlar aranır.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi durumunda evlenmede iyi niyetli olmaları halinde Türk vatandaşlığını muhafaza eder.