Türkiye ve ABD arasındaki F16 alımı görüşmeleri bir süredir devam ediyor. Bu konunun gelecek ay NewYork'ta yapılacak BM zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki muhtemel bir görüşmede masada olacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE'NİN BEKLENTİSİ

Türkiye bu sorunun uzun bir prosedüre tabi tutulup sürecin uzamasını istemiyor. Bu nedenle pazarlığı Pentagon ile yapıp konunun buradan ABD kongresine sunulmasını talep ediyor.

Bu yöntem üzerinden gidilmesi halinde kongre belli bir süre içinde bu konuya onay verme durumunda kalıyor.

GÖZDEN GEÇİRME

ABD'den yapılan mal ve hizmet alımların yöntemi olan Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales-FMS) kapsamındaki sorunların iletildiği ve yürürlükteki tüm FMS sözleşmelerinin gözden geçirildi.

Güvenlik Yardımı Gözden Geçirme (Security Assistance Management Review-SAMR) toplantısına katılım sağlanması da planlanıyor.

'KAZAN KAZAN'

Türk savunma sanayi firmalarının imkan ve kabiliyetlerinin, ihracatlarının artırılması, yerli ve milli savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunulacak.

Ödemeler dengesinde oluşabilecek olumsuz etkinin Türkiye adına azaltılması amacıyla ana yüklenici firma ile OFFSET anlaşması da imzalanacak.

Böylece "kazan kazan" yöntemi de devreye girmiş olacak. Çünkü OFFSET anlaşmalarında, alınacak F-16'lar karşılığında ilgili firma da Türkiye'den belirli bir oran veya sayıda mamul madde almak zorunda olacak.