Dijital reklam ve pazarlama sektörünün önde gelen endüstri birliği olan IAB Europe, Avrupa'daki dijital reklamcılık pazarının %11,1'lik güçlü bir büyüme göstererek 96,9 milyar Avro ile tüm zamanların en yüksek pazar değerine ulaştığını ortaya koyan 2023 AdEx Benchmark Raporu'nu yayınladı.

Rapora göre, dijital reklam yatırımlarının büyüklüğüne göre 29 ülke arasında 8. pazar olan Türkiye, %118’lik rekor düzeydeki büyüme oranı ile 2022’de olduğu gibi 2023’te de en fazla büyüyen ülke konumunda.

On sekiz yıldır yayınlanan AdEx Benchmark raporu, 29 ülkedeki IAB ofisleri tarafından sağlanan ve IAB Europe tarafından derlenen verilerle hazırlanıyor ve Avrupa’daki reklam yatırımlarına ilişkin eksiksiz bir kılavuz niteliğini taşıyor. Rapor bu yıl ilk kez, dijital reklamcılığın son üç yıldaki büyümesine katkıda bulunan dinamiklere ilişkin daha derin bir içgörü sunan üç aylık bazdaki verileri de içeriyor.

Dijital reklam pazarı 2023 yılında %11,1 oranında büyüyerek 96,9 milyar Avro'ya ulaştı ve büyüme oranı açısından %7,3’lük yıllık büyümeye sahip olan ABD pazarını geride bıraktı.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 pazarda çift haneli büyüme gerçekleşirken, Avrupa dijital reklam yatırımlarının %69’unu İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya oluşturdu.

AdEx Benchmark’a göre ülkemizdeki dijital reklam yatırımlarının büyüklüğü 2023 yıl sonu itibariyle 3 milyar 476 milyon Avro’ya ulaştı. Türkiye enflasyondan arındırılmış %50 büyüme oranı ile Avrupa ortalamasından 4,5 kat daha fazla bir büyüme kaydetti.

Görüntülü reklam yatırımları Avrupa genelinde %13 büyürken, %18 oranında büyüyen sosyal medya yatırımlarının görüntülü reklamlar içindeki payı %48’e yükseldi. Bu pay ülkemizde %59 olarak gerçekleşti. Video reklamcılık da toplam görüntülü reklamların büyümesinde önemli bir rol oynadı ve 2023'te %21 arttı. Dijital ses reklamcılığı, 2023’te yine %23’lük bir artışla en hızlı büyüyen formatlardan biri olduğunu ortaya koydu. Bu yılki rapordaki yeni ses reklamı verileri, %32,5 büyüme ile podcast’lerin toplam dijital ses yatırımlarının artmasında önemli bir rol oynadığını gösterdi. CTV, 2023’te %23,5 büyüyerek, %15 büyüme kaydeden sosyal medya dışında kalan video reklam yatırımlarından daha iyi bir performans sergiledi.

Vücut ağrılarından kurtulmanın en basit ve ucuz yolu! Vücut ağrılarından kurtulmanın en basit ve ucuz yolu!

Formatlara göre büyüme oranlarına bakıldığında, Türkiye %180 büyümeyle videoda, %215 büyümeyle ses reklamlarında ve %91 büyümeyle arama motoru reklamcılığında Avrupa’da ilk sırada, %131 büyüme ile görüntülü reklam kategorisinde 2. sırada yer aldı.

2023 AdEx Benchmark verilerini Türkiye açısından değerlendiren İnteraktif Reklamcılık Derneği IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, reklam yatırımlarında geleneksel mecralardan dijital mecralara kayışın halen devam etmesi ve gelişen e-ticaret sektörü sayesinde Türkiye’de dijital reklamcılığın etkileyici bir büyüme kaydettiğini vurgulayarak, pazardaki büyümenin mevcut reklamverenlerin ve pazara yeni girenlerin bütçelerindeki artışla desteklendiğini belirtti.

Burak Ertaş, "Türkiye dijital reklamcılık pazarı Avrupa'da sürekli olarak ilk 10’da yer alıyor ve son iki yılda da en hızlı büyüme oranına sahip ülkeyiz. Enflasyondan arındırılmış %50'lik büyüme oranıyla Türkiye’de dijital reklamcılığın güçlü ve istikrarlı bir şekilde geliştiği çok açık. Kantar Media’ya göre, 2022’den 2023’e dijital platformlara reklam veren şirket sayısında %9’un üzerinde önemli bir artış var. Aynı dönemde, sinema hariç diğer mecralardaki reklamveren sayısında ise %4 ila %10 arasında değişen oranlarda düşüş olduğu görülüyor. Bu durum, yıldan yıla daha fazla reklamverenin yatırımlarını geleneksel mecralardan dijital mecralara kaydırdığını gösteriyor. Bu trend, Türkiye'nin dijital reklam pazarının hem mevcut dijital reklamverenlerin bütçelerinin artırması hem de sahneye yeni reklamverenlerin girmesiyle genişlediğine işaret ediyor. Ayrıca, ülkemizde e-ticaret hacminin 2023’te bir önceki yıla kıyasla %115 arttığının ve işlem hacminin %22 oranında yükseldiğinin altını çizmek gerekiyor. E-ticaretteki bu hızlı büyüme, dijital reklam yatırımlarının artmasının arkasındaki bir diğer itici güç. Gemius’un aylık ilk 100 reklamveren raporu da e-ticaret platformlarının ve perakende firmalarının ülkemizdeki en büyük dijital reklamverenler olduğunu gösteriyor." dedi.