Türk Büro-Sen Aydın Şube Başkanlığı, 3600 Ek Gösterge ile basın açıklaması gerçekleştirdi. Efeler ilçesindeki Sevgi Yolu’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Türkiye Kamu-Sen Aydın İl Temsilcisi Şefik Kervan, Türk Büro-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Kamil Taşkır, Tük Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Hüseyin Doğan, Türk Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Veli Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Aydın İl Temsilcisi Ahmet Bozkurt ve üyeler katıldı.

“BÜTÜNCÜL BİR ÇÖZÜM SUNDUK”

Programda konuşan Türk Büro-Sen Aydın Şube Başkanı Taşkır, “Bilindiği üzere 2018’de öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğinin ifade edilmesiyle birlikte devlet memurlarının gündemine girmişti. Türk Büro-Sen olarak 3600 ek gösterge denilen, devlet memurlarına ek gösterge artışı düzenlenmesinin yalnızca belli meslek grupları için öngörülmesinin ve dar bir kapsamda ele alınmasının var olan sorunları çözemeyeceğini kamuoyu ile paylaştık. Ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu ve yalnızca belli meslek grupları için değil, bütün memurlar için ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade ettik. Kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarının başında ek gösterge uygulamasının eksikliğinden kaynaklı sorunların geldiğini özellikle vurguladık. Hazırladığımız kanun teklifi ile soruna bütüncül bir çözüm sunduk.”

“ADALET VE HAKKANİYETLE BAĞDAŞMADIĞI AÇIKTIR”

Şube Başkanı Taşkır, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Yapılacak düzenlemenin anılan 4 meslek grubu yanında, içinde mesleğe yarışma sınavı ile başlayan ve yeterliliğe tabi olan 4 yıllık lisans mezunu kariyer uzmanlarının, görevde yükselme sınavına göre müdür, müdür yardımcısı ile şef, VHKİ, bilgisayar işletmeni, zabıt katibi, mübaşir, tahsildar, icra memuru gibi unvanlardaki 4 yıllık lisans mezunları unutulmasın’ dedik. Gelinen noktada yapılması öngörülen düzenlemelerde dört meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin lisans ve önlisans mezunlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltileceği, diğer kamu görevlerinin bu haktan mahrum bırakılacağına dair yönelik bilgiler sendikamıza ulaşmaktadır. Bu durumda 4 yıllık üniversite mezunu olsalar bile çalışanlarımız, 2800 müdürler 300 ek göstergede kalırken adı geçen 4 meslek grubunda yer alan önlisans mezunları dahil çalışanlarının ek gösterge rakamlarının 3600’ye yükseltileceği görülmektedir. Böyle bir uygulamanın adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır.”

“TEK BAŞINA EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“Türk Büro-Sen olarak ek gösterge düzenlemesinin bu itirazlarımız göz önüne alınarak tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz” diyen Taşkır, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Genel İdari Hizmetler sınıfının ek gösterge rakamının 600 puan artırılması beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ek gösterge artışı ile birlikte kamu görevlilerinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında en önemli unsurların başında ek gösterge rakamlarına endeksli olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranı gelmektedir. Ek gösterge bağlı özel hizmet tazminatı yansıtma oranları arasındaki fark üst gruplarda 20 ile 40 puan arasında değişmekteyken ek göstergesi 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarda arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır. Bundan dolayı tüm memurlar, emekli maaşı düşmesin diye 3600 ek gösterge talep etmektedir. Bu bakımdan ek gösterge sorununun çözümü tek başına ek gösterge düzenlemesiyle mümkün değildir.”

“DEVLETİMİZE GÜVENİYOR”

Taşkır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ek gösterge uygulamasına ek olarak tazminat yansıtma oranlarının da Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’in talep ettiği oranlarda düzenlenmesi ve kamu çalışanlarının emekli maaşlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Karar vericilerinin bu uyarı ve taleplerimizi dikkate alacağına inanıyoruz. Aksi halde yalnızca belli meslek grupları ve yalnızca 3600 ek göstergeye endeksli bir düzenleme, ek gösterge konusunu memurlarımızın gündeminden çıkarmayacak, yeni tartışmaları da beraberinde getirecektir. Türk Büro-Sen olarak devletimize güveniyor, ek gösterge konusunda gerekli düzeltmelerin yapılacağını inanıyoruz.”