Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren ’Ek Ödeme Yönetmeliği’ geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelik ile döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruları yanıtladı. Yönetmeliğe ilişkin sorular ve yanıtları şöyle:

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren ’Ek Ödeme Yönetmeliği’ geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelik ile döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruları yanıtladı. Yönetmeliğe ilişkin sorular ve yanıtları şöyle:

CEVAP: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.

2-Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansımıyor mu? CEVAP: Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Zaten kesilmesinin emekliliğe bir katkısı yok. Zira Haziran 2022’de çıkan 7411 Sayılı Kanun’la doktorların emekli aylığı, 2008’den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde prime bağlı olmaksızın artırıldı.

CEVAP: Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen ‘mahsuplaşma’ ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur.

4-Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı gidiyor? CEVAP: Hayır. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme, merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur, kişilerin geliri ile ilgisi yoktur.

CEVAP: Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak.

6-Teşviği kimlerin alabileceği konusu ile ilgili tartışma var. Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor?

CEVAP: Teşvik ödemesinden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak.