• BIST 106.960
 • Altın 151,340
 • Dolar 3,6749
 • Euro 4,3248

  TSK brifinginde bir ilk!

  25.09.2009 12:43
  Haftalık basın brifingde güncel sorular cevaplanmadı..
  TSK brifinginde bir ilk!
  TSK brifinginde bir ilk! TSK brifinginde bir ilk! TSK brifinginde bir ilk!

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haftalık olağan basın brifingi yapıldı. Bundan önceki bilgilendirme toplantılarının aksine İletişim Daire Başkanı Tümgeneral Metin Gürak, güncel soruları cevaplandırmadı.

  Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire BaşkanıTuğgeneral Metin Gürak, komando birliklerinin profesyonel hale getirilmesiçalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, Kara KuvvetleriKomutanlığınca 2010 yılı içerisinde 5 komando tugayının profesyonelleşmesinintamamlanacağını bildirdi.Tuğgeneral Gürak, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basınbilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)personel yapısı ile personele yönelik son dönemde yapılmış iyileştirmelerhakkında bilgi verdi.Hizmetin daha iyi yürütülmesi, çalışanların yaşam standardı ile moral vemotivasyonlarının artırılması amacıyla gereken tedbirleri almanın TSK'nın bugünekadar uyguladığı ana prensip olduğuna dikkati çeken Tuğgeneral Gürak, bu kapsamdaTSK personelinin özlük hakları, eğitim seviyeleri, sosyal hakları, sahipoldukları yetkiler ile ilgili olarak bugüne kadar birçok çalışma yapılaraksonuçlandırıldığını kaydetti.Subaylarla ilgili olarak kadrosuzluk tazminatının, kıdemli albaylıktanitibaren ekmekli olan personele verilmesine yönelik kanun değişikliği yapıldığınıve uygulanmaya başlandığını ifade eden Tuğgeneral Gürak, TSK hesabına yurt içindefakülte ve yüksek okullarda öğrenim veya meslekleriyle ilgili ihtisas yapanpersonelin, öğrenimde geçen sürelerinin yarısının yükümlülük süresindensayılmasına ilişkin düzenlemenin gerçekleştirildiğini belirtti.Sözleşmeli subay ve astsubayların temini, yetiştirilmesi, özlük ve sosyalhakları ile ayırma ve ayrılma esaslarının yeniden düzenlendiğini dile getirenTuğgeneral Gürak, iç güvenlik harekatında görev alması nedeniyle tıpta uzmanlıksınavına katılamayan tabip subaylara ilave hak verildiğini söyledi.Komando temel ve ihtisas kursu gören subaylara Harp Akademileri sınavınagirişte ek puan verilmesi ile ilgili yasal düzenleme yapıldığını kaydedenTuğgeneral Gürak, subaylarla ilgili olarak özlük hakların iyileştirilmesi veuçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetleri tazminatının yenidendüzenlemesi konularında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Tuğgeneral Gürak, 2009 yılı içerisinde, astsubayların özlük hakları,eğitim seviyeleri, sosyal hakları, sahip oldukları yetkiler ili ilgili olarakyapılan düzenlemeler hakkında da bilgi aktardı.Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta 3'er yıl olan rütbe bekleme sürelerinin6'şar yıla çıkarıldığını ve buna bağlı olarak tazminat oranlarının yenidendüzenlendiğini ifade eden Tuğgeneral Gürak, astsubayların daha genç rütbelerdesubaylığa geçişlerine olanak sağlamak amacıyla, subaylığa müracaat yılının 7'ncihizmet yılından 5'inci hizmet yılına çekildiğini kaydetti.Yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara subaylara uygulanan yükseklisans öğrenim kıdemi verilme esasları dahilinde kıdem verilmesine yönelik yasaldüzenlemelerin tamamlandığını belirten Tuğgeneral Gürak, görevdeki astsubaylarınTSK hizmet tazminatlarının artırılarak özlük haklarının iyileştirilmesi ileastsubaylara üst karargah hizmetlerine yönelik müşterek bir eğitimin verilmesineçalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

  -UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞLAR-

  Tuğgeneral Gürak, uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük hakları ileilgili olarak da şunları kaydetti:"Uzman jandarmaların göreve başlangıç derece ve kademelerinin11/1'inden, emsalleri gibi 10/1'ine yükseltilmesi,Uzman jandarma ve uzman erbaşların ilerleyebilecekleri derece vekademelerin 3/8'inden 2/6'sına yükseltilmesi ve belirli şartlarda (2 yıl ve dahauzun süreli yüksek okul mezunu olanlar ile lise mezunu olanlardan son altı yıllıksicil notu ortalaması yüzde 90 üzerinde olanlara) 1'inci dereceye yükselebilmehakkı verilmesi,Uzman jandarma ve uzman erbaşlarda ilave öğrenime kademe verilmesi (2 yılsüreli yüksek öğrenim bitirenlere bir kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenimbitirenlere iki kademe, 4 ve daha uzun süreli yüksek öğrenim bitirenlere ise birderece),Uzman erbaşlara 46 yaşında emeklilik hakkı sağlanması ve azami 45 yaşsınırı sebebiyle daha önceden sözleşme yapılamayan uzman erbaşlara da bu hakkınverilmesi,Uzman erbaşlara, astsubaylara verilen ek gösterge rakamlarının 2/3'ününverilmesi hususları düzenlenerek Milli Savunma Bakanlığına gönderilmiştir."Tuğgeneral Gürak, bu çalışmalar kapsamında, emekli personelle ilgiliolarak da, lise mezunu emekli astsubayların, iki yıllık yüksek okul mezunu olarakintibaklarının yapılması, emekli astsubaylara ilave 100 TL'lik artış sağlanması,ikinci dereceden emekli olan astsubayların emekli aylıklarının 171 TLiyileştirilmesi amacıyla ek göstergelerin düzenlenmesine yönelik tekliflerinMilli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlığa gönderildiğini belirtti.

  -PROFESYONEL KOMANDO BİRLİKLERİ-

  TSK'nın süreklilik isteyen bazı kadrolarında profesyonelleşmeçalışmalarına kademeli olarak devam edildiğini ve bu kapsamda komandobirliklerinin tamamen profesyonel personelden oluşturulmasının hedeflendiğiniifade eden Tuğgeneral Gürak, bu konuda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 5 komandotugayının profesyonelleşmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.Bu kapsamda, ilk olarak komando kollarında yedek subaygörevlendirilmeyecek şekilde muvazzaf subay ve astsubay kadrolarının tamamınındesteklenmeye başlandığını dile getiren Tuğgeneral Gürak, bugüne kadar teminedilen 2 bin 750 uzman erbaş ile komando birliklerinin yüzde 70'inin profesyonelhale getirilmesinin sağlandığını kaydetti.Halen eğitimi devam eden 650 uzman erbaşın daha sisteme girmesi ile buoran Aralık 2009'da yüzde 86'ya ulaşacağını belirten Tuğgeneral Gürak, "Komandobirliklerinin profesyonel hale getirilmesi çalışmaları planlandığı şekilde devametmekte olup 2010 yılı içerisinde 5 komando tugayının profesyonelleşmesitamamlanacaktır" dedi.Tuğgeneral Gürak, Jandarma Genel Komutanlığınca, 1 jandarma komandotugayının tamamının profesyonelleştirilmesi çalışması 2008 ve 2009 yıllarındatemin edilerek sisteme giren 872 uzman erbaş ile tamamlandığını ifade ederek,Jandarma Özel Harekat Birliklerinin tamamının profesyonel personelden oluştuğunubildirdi.

  -İNSAN KAYNAKLARI-

  TSK'nın her kademesinde görev alacak personelin TSK bünyesindeki eğitimkurumlarına alımında her meslekten, her gelir seviyesinden ve Türkiye'nin herbölge ve ilinden yeterlilik kriterlerini karşılayan fertlerin alınmasına büyükönem verildiğini anlatan Tuğgeneral Gürak, eğitim kurumlarının insan kaynaklarıseçme ve değerlendirme merkezlerinin bu amaçla ülkenin her bölgesindeki insankaynaklarına ulaşmaya, TSK eğitim kurumlarını il il ve ilçe ilçe dolaşaraktanıtmaya, okullarda özel tanıtım konferansları vermeye büyük gayret gösterdiğinibildirdi.Tuğgeneral Gürak, TSK'nın 2009 yılında bütün illerde Milli Güvenlikderslerinde yapılan tanıtımın yanı sıra Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeoluşturulan gezici ekipler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dahil olmaküzere toplam 68 ilde tanıtım konferansları düzenlediğini belirtti.Türkiye'nin eğitimdeki bölgesel farklılıklara rağmen, 2009 yılında, bugayretlerin bir sonucu olarak istisnasız her ilden askeri liselere ve astsubayokullarına müracaat edildiğini anlatan Tuğgeneral Gürak, istatistiklerin askeriliselere alınacak bin öğrenci için 81 ilden toplam 53 bin 523 adayın müracaatettiğini gösterdiğini kaydetti.Astsubay meslek okulları için de benzeri durumun söz konusu olduğunaişaret eden Tuğgeneral Gürak, 2 bin 883 kişinin alınacağı okullara Türkiyegenelinde tüm illerden 38 bin 432 kişinin müracaat ettiğini bildirdi. TuğgeneralGürak, "Halen TSK eğitim ve öğretim kurumlarında her ilimizden öğrencibulunmaktadır" dedi.

  -İÇ GÜVENLİK OLAYLARI-

  İç güvenlik olayları konusunda da bilgi veren Tuğgeneral Gürak, 18 Eylül2009 tarihinden bugüne kadar geçen dönem içerisinde, iç güvenlik olaylarıkapsamında; 1 bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığını, 2 bölücü terör örgütümensubunun teslim olduğunu bildirdi.Bölücü terör örgütünün sivil vatandaşlara yönelik eylemlerinde birvatandaşın hayatını kaybettiğini, dört vatandaşımız yaralandığını, bir vatandaşınkaçırıldığını belirten Tuğgeneral Gürak, dönem içerisinde, güvenliği sağlamayayönelik olarak yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde üç adet el yapımıpatlayıcının bulunarak etkisiz hale getirildiğini söyledi.Tuğgeneral Gürak, 1 BKC makinalı tüfek, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği, 20kilogram plastik patlayıcı, 10 el yapımı mayın anahtar düzeneği, 2 el yapımımayın düzeneği ele geçirildiğini de kaydetti.Dönem içerisinde TSK tarafından 16 arama kurtarma faaliyeti yapıldığınıda anlatan Tuğgeneral Gürak, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1 kişinin ölü olarakbulunduğunu, denizden 130 kişinin sağ olarak kurtarıldığını bildirdi. TuğgeneralGürak, "Ayrıca, 23 Eylül 2009 tarihinde Artvin ili Borçka ilçesi ile Demircilerve Kaleköy köylerinde meydana gelen sel felaketinde, Jandarma GenelKomutanlığından yeterli personel ile helikopterler arama-kurtarma faaliyetlerinekatılmıştır" dedi.Tuğgeneral Gürak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, İspanyaGenelkurmay Başkanının resmi davetlisi olarak, 27-30 Eylül 2009 tarihleriarasında, İspanya'yı ziyaret edeceğini, ziyarette, iki ülke arasındaki askeriişbirliği konularının görüşüleceğini de söyledi.Preveze Deniz Zaferi'nin 471'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Gününedeniyle 27 Eylül 2009 Pazar günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında birtören yapılacağını da belirten Tuğgeneral Gürak, yine aynı gün TCG GökovaFırkateyninin, Aden Körfezinde görev yapan Birleşik Görev Kuvveti-151'e uğurlamatöreninin de Gölcük'te, Poyraz Limanında gerçekleştirileceğini bildirdi.-SORULAR-Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler isetoplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "Askeri liselere ve astsubay meslek yüksek okullarına81 ilden öğrenci alındığını belirtildi. Güneydoğu ve doğu illerinden öğrencilerepozitif ayrımcılık uygulandı mı?" yönündeki sorusu üzerine Tümgeneral Güler,"Yapılan tüm sınavlar bütün vilayetler için aynı orandadır. Herhangi birayrımcılık söz konusu değildir, hiçbir ayrım yoktur. Tamamen bütün sorularherkese aynı şekilde sorulmaktadır" yanıtını verdi.Tümgeneral Güler, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin bazısorularının da yazılı olarak gönderilmesini istedi./vatan

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • O manzaralar içimizi sızlatıyordu06 Ekim 2012 Cumartesi 12:50
 • Sucuk ve Salamı karıştıramayacaklar06 Ekim 2012 Cumartesi 12:48
 • 56 yaşındaki ev hanımının yaptığı pes dedirtti!06 Ekim 2012 Cumartesi 12:47
 • Şehit yakınlarına internet indirimi06 Ekim 2012 Cumartesi 12:39
 • Bir top mermisi daha düştü!06 Ekim 2012 Cumartesi 11:51
 • Bisküvi kutusundan tarih çıktı06 Ekim 2012 Cumartesi 10:58
 • Nevşin Mengü rövanşı böyle aldı!..06 Ekim 2012 Cumartesi 10:56
 • Bu haberi okumadan yola çıkmayın06 Ekim 2012 Cumartesi 10:40
 • 4+4+4ün gerekçeli kararı Resmi Gazetede!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:39
 • Başbakan Erdoğanın arıyla imtihanı!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim