FLİRT'ten Korunuyor Musunuz? FLİRT'ten Korunuyor Musunuz?
TOKİ'den, bir internet sitesindeki haberde yer alan, deprem bölgesinde yapılan ihalelere ilişkin iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Haberde, deprem afeti sonrası bölgenin yeniden yapılandırılması için yürütülen imar iskan faaliyetleri kapsamında TOKİ tarafından yürütülen yapım ihalelerinde "bilindik (yandaş ithamlı)" firmaların büyük miktarda iş aldığı ve ihalelere yönelik iddiaların bulunduğu belirtilerek, TOKİ'nin tüm ihalelerini yürürlükte olan yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgulandı.

Ayrıca ihalelerde, "saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri"nin özellikle gözetildiği belirtilen açıklamada, ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, geçerli tekliflerden en düşük fiyat esasına göre belirlendiği kaydedildi.