• BIST 107.303
 • Altın 153,156
 • Dolar 3,7141
 • Euro 4,3624

  TESEV'in utanç raporu

  22.04.2012 09:57
  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı’nın (TESEV) raporu ‘başörtüsü’ yasağının her alanda devam ettiğini ortaya koydu.
  TESEVin utanç raporu
  TESEV'in utanç raporu TESEV'in utanç raporu TESEV'in utanç raporu

  İşte ‘insanlık sorunu’

  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) tarafından yayımlanan ’Başörtüsü Yasağına İlişkin Değerlendirme ve Öneriler’ başlıklı raporda çarpıcı tespitlere yer verildi. Raporda başörtülü kadınların siyasal kutuplaşmanın bir aracı haline getirildiği, laik kesimdeki algıyı şekillendiren ve çözüme doğru ilerlemeyi engelleyen bazı kalıpların olduğu dile getirildi.

  Ebru İlhan ve Özge Genç tarafından hazırlanan raporda başörtülü kadınların kamu ve özel sektörde yaşadıkları sıkıntıların azalmadığı ifade edildi.

  TESEV uzmanları Ebru İlhan ve Özge Genç’in yaptığı araştırmalar neticesinde hazırlanan, "Başörtüsü Yasağına İlişkin Değerlendirme ve Öneriler" raporu, başörtülü kadınların durumunu ortaya koydu.

  Başörtülü kadınların Türkiye’deki siyasal kutuplaşmanın simgesi hale geldiği vurgulanırken başörtüsü yasağı nedeniyle kadın nüfusunun büyük bir oranının toplumsal hayattan uzaklaştığı belirtildi.

  Kamusal alanda da başörtülü kadınların varlığının çok fazla hissedilemediği vurgulanırken "Başörtüsü yasağından kaynaklanan ayrımcılıkları ele alırken, başörtüsünün inanç özgürlüğü meselesini aşan bir yönü olduğunu görmek gerekir.

  Başörtüsü gözle görünür olduğu için ve kadınlar tarafından kullanıldığı için, kadına yönelik ayrımcılıklarla başörtüsüne yönelik ayrımcılıklar birleşerek daha da katmerleşmekte, dahası ayrımcılığa uğrayanların, tıpkı engellilik veya siyahi olmak gibi durumlarda da yaşandığı gibi ayrımcılık yapanlar tarafından kolayca hedef alınmalarına yol açmaktadır" ifadelerine yer verildi.

  BAZI FAKÜLTELERDE DERSLERE ALINMIYORLAR

  Başörtüsü konusunda laik kesimdeki algıyı şekillendiren ve çözüme doğru ilerlemeyi engelleyen kalıpların olduğu ifade edilen raporda yasağı savunanların gerekçesi olarak ’başörtüsünün dini sembol olarak erkek egemenliğini sembolize etmesi ve kadın bedeninin hapsedilmesi" gösterildi.

  Raporda, 2010 yılından itibaren bazı üniversitelerde başörtülü kadınların kampüslere girmesi önündeki engellerin ’hafiflemesi’ veya ortadan kaldırılmasına karşın, halen bazı üniversitelerde özellikle fakülteler ve dersler bazında yasağın devam ettiği vurgulandı.

  Başörtülü kadınların milletvekili olamadığı hatırlatılırken şunlar kaydedildi: "Seçim dönemlerinde çalıştıkları partilerden milletvekili veya belediye başkanı adayı olarak gösterildiği örnekler yok denecek kadar azdır. Sonuç olarak, bugünün Türkiye’sinde başörtüsü-siyasi parti-Meclis ilişkisi hiçbir kesimin mantıklı bir açıklama getiremediği, adeta bir Bermuda Şeytan Üçgeni’ni andırmaktadır."

  ÖRTÜNMEK VİCDAN İŞİDİR ZORLA OLMAZ

  Zorla örtünme konusunun da ele alındığı raporda kadınların baskıyla örtünmesi hakkında somut verilerin olmadığının altı çizildi. Zorla örtünenin din, inanç ve vicdan özgürlüğü ilkelerine aykırı davrandığı belirtilirken şöyle denildi: "Herkesin inanç ve vicdan özgürlüğünü savunuyorsak, başörtüsü konusunda da kadınları 'kurtarıcı' bir pozisyon almadan önce, gerçekten şartları ve durumları iyi anlamak gerekmektedir.

  Türkiye'de ve dünyada çeşitli Müslüman ülkelerde yapılan pek çok araştırmanın gösterdiği gibi, başörtüsü takmanın farklı motivasyonları, farklı nedenleri ve farklı inanç paradigmalarına ilişkin açıklamaları vardır. Bunların hiçbiri, başörtüsü nedeniyle toplumsal hayata katılamayan kadınların durumunun çözümsüzlüğü ve onlara karşı gerçekleştirilen akıl almaz uygulamaların devam etmesi için geçerli bir neden oluşturmamaktadır."

  HER ALANDA YASAK DEVAM EDİYOR

  Raporda, 2010 yılından itibaren bazı üniversitelerde başörtülü kadınların kampüslere girmesi önündeki engellerin 'hafiflemesi' veya ortadan kaldırılmasına karşın, halen bazı üniversitelerde özellikle fakülteler ve dersler bazında yasağın devam ettiği vurgulandı.

  Başörtülü kadınların milletvekili olamadığı hatırlatılırken şunlar kaydedildi: "Seçim dönemlerinde çalıştıkları partilerden milletvekili veya belediye başkanı adayı olarak gösterildiği örnekler yok denecek kadar azdır. Sonuç olarak, bugünün Türkiye'sinde başörtüsü-siyasi parti-Meclis ilişkisi hiçbir kesimin mantıklı bir açıklama getiremediği, adeta bir Bermuda Şeytan Üçgeni'ni andırmaktadır."

  28 ŞUBAT'TA BÜYÜK KIYIM YAPILDI

  TESEV raporunda, kamuda uygulanan başörtü yasağında dayanağının 12 Eylül darbesiyle iktidarı devralan Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanıp 1982 yılında onaylanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik' olduğu vurgulandı.

  Yönetmeliğe rağmen 28 Şubat süreci öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, bazı üniversiteler ve vergi dairelerinde çalışan başörtülü kadınların çalışabildiği kaydedilirken yasakçı uygulamaların devreye girmesiyle ortaya çıkan tablo şu rakamlarla anlatıldı: "Bu süreçte on bini aşkın öğretmenin istifa etmek zorunda kaldığı, verilen emre itaatsizlikten dolayı 200 üstündeki öğretmen hakkında ceza davası açıldığı ve 3500 öğretmen hakkında işten çıkarma cezası verildiği ifade edilmektedir."

  YÖNETMELİK KEYFİ UYGULANDI

  Yönetmeliğin 5. Maddesinde 'görev mahallinde baş daima açıktır" ifadesinin bulunduğu belirtildi. Aynı yönetmelikte ayakkabının tarzından, tırnakların, favorilerin, bıyıkların boyuna kadar pek çok detay hükümlere yer verildiğine değinilen raporda, baş örtüsü dışındaki kısıtlamalara dikkat edilmediğine işaret edildi. Raporda, "Yönetmelikteki "baş açık" ifadesi dışındaki tüm ifadelerin genel kılık kıyafet kurallarına ilişkin olması, "baş açık" ifadesinin ise inançlı kesime uygulanan ayrımcılığın yolunu açmakta olmasıdır.

  Yönetmelik, ayrıca Anayasa'nın 70. maddesinde yer alan "Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmez" ifadeleriyle çelişmektedir" denildi.

  ANAYASA'YA RAĞMEN DIŞLANDILAR

  2011 verilerine göre 2 milyon 300 bin kişinin istihdam edildiği kamu hizmetlisi pozisyonundan Türkiye'nin kadın nüfusunun büyük bir bölümünün dışlandığına işaret edildi. Başörtüsü kullanmada hizmet alma/ verme ayrımının da sadece kadınları ifşa eden ve kadınlar için geçerli bir ayıklama ve dışlama yöntemi olduğu ifade edildi. "Bu önerme üzerinden yapılan siyaset, Türkiye'deki kadın nüfusunun büyük bir bölümünün "kamusal alan" olarak da nitelenen kamu hizmetinden yoksun kalmasına göz yummaktadır. Ayrımcılığın olmadığı bir düzlemde, böyle bir yapay kategoriye ihtiyaç olmayacaktır" denildi.

  "İMAJ KAYGISI" GALİP GELDİ

  Başörtü yasağının özel sektörde de uygulandığına işaret edilen raporda, yasal bir engel olmamasına rağmen işverenlerin başörtülü kadınları 'imaj kaysgısı' yüzünden istihdam etmek istemediğine dikkat çekildi. Araştırma için görüşülen dindar muhafazakar işverenlerin 28 Şubat sürecinde işletmelerinin hedef alındığını aktararak, 28 Şubat üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen 'yeşil sermaye' ve 'rejim karşıtı' olarak damgalanma ihtimalinden ürktükleri belirtildi. Başörtülü kadınlarla evli işverenlerin de, başörtülü kadınlara yönelik haksızlığın farkında olmalarına rağmen bu duruma tepki vermedikleri vurgulandı.

  KAPICILIK YÖNETMELİĞİNE BİLE GİRDİ

  Raporda gündelik hayatta başörtüsüne karşı ayrımcılığa ilişkin çarpıcı örnekler verildi. Üniversitelerde sadece eğitim hakkı elinden alınan başörtülü öğrencilere değil, başörtülü veliler, gazeteciler, araştırmacılar hatta yabancı akademisyenler, uzmanlar ve tüm ziyaretçilere yasak uygulandığı kaydedildi. Ayrımcı yaklaşımın gündelik hayatta değişik şekillerde kendini gösterdiği belirtilen raporda, ayrımcılığın boyutları şu örneklerle anlatıldı: "Başörtülü ziyaretçileri geri çeviren özel oteller ve fabrikalar dahi olmuş, bir apartman yöneticisi, Kapıcılık Hizmet Yönetmeliği'ne kapıcının eşinin başını örtemeyeceğine dair hüküm koyma yetkisini kendisinde görebilmişti."

  AYRIMCILIK DARBECİ ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ

  MEMUR-SEN Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu: Bu ülkede birçok açıdan ayrımcılık yapılıyor. Bunun en başında da cinsiyet ayrımcılığı geliyor. Aynı inancı paylaşan erkekler siyaset, doktorluk, avukatlık yapabilirken kadınlar arasında başörtülü-başörtüsüz ayrımı yapılıyor. Bu ayrım esasen darbeci zihniyetin başörtüsü üzerinden siyaset yapma ahlakından kaynaklanıyor.

  Cinsiyet ayrımının bir önce son bulması gerekmektedir. Kadınların başörtülü başörtüsüz ayrımı yapılmadan siyaset yapabilmesi, üniversitede okuyabilmesi ve kamu kurumlarında çalışabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.

  BÜYÜK SIKINTILAR YAŞIYORLAR

  Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği Genel Sekreteri Neslihan Akbulut Arıkan: Başörtülü kadınların ayrımcılığa maruz kalması konusuna katılıyoruz. Gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde başörtülü kadınların sıkıntı çektiklerini biliyoruz. Kamu kurumlarında başörtülü kadınların çalışması hala yasak ve mağduriyetler giderek artıyor.

  Başörtülü kadınlar hak ihlaline uğruyor. Kamuda çalışamayan başörtülü kadın özel sektöre yönelmek zorunda kalıyor. Burada da düşük fiyatla çalışma, sigorta yapılmama gibi engellerle karşılaşıyor. Kamuda zaten çalışamadıkları için özel sektörde sıkıntıları iki kat artıyor.

  YASAK MECLİS'TE DEVAM EDİYOR

  AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu: Üniversitelerdeki başörtüsüyle ilgili problem azaldı. Katı yasak uygulanmadığını biliyorum. Ancak Meclis'te devam ediyor. İç tüzük değişikliği yapılacaktı ama olmadı. Kadınların insanların inançları üzerinden siyaset yapılmasına karşıyız. Demokratik tam laik ülke olmak istiyorsak kadınların her anlamda diledikleri gibi yaşayışlarına ortam hazırlamamız lazım. Başörtüsüyle ilgili mevcut olan yasakların tamamen kalkması lazım. Laik, demokratik sosyal bir hukuk devleti olmak bunu gerektirir.

  KAPILARIN AÇILMASI LAZIM

  AK Parti Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı: Bütün özgürlüklerin sonuna kadar açılması lazım. AK Parti iktidarı döneminde 10 yıldır özgürlükler anlamında bütün tabular yıkarak yoluna devam ediyor. Bireyin hak ve özgürlüklerini de teslim etmek gibi bir sorumluluğumuz var.

  Başörtüsü yasağının da bütün kamusal alanlar dahil kaldırılmasını Yeni ve sivil bir anayasa ile güvence altına almamız gerekiyor. İnancından dolayı başını örtenler de dahil bütün inanç gruplarının devletten eşit şekilde hizmet alabilmesinin Anayasa'ya konulması gerekiyor.

  (bugün) 

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • O manzaralar içimizi sızlatıyordu06 Ekim 2012 Cumartesi 12:50
 • Sucuk ve Salamı karıştıramayacaklar06 Ekim 2012 Cumartesi 12:48
 • 56 yaşındaki ev hanımının yaptığı pes dedirtti!06 Ekim 2012 Cumartesi 12:47
 • Şehit yakınlarına internet indirimi06 Ekim 2012 Cumartesi 12:39
 • Bir top mermisi daha düştü!06 Ekim 2012 Cumartesi 11:51
 • Bisküvi kutusundan tarih çıktı06 Ekim 2012 Cumartesi 10:58
 • Nevşin Mengü rövanşı böyle aldı!..06 Ekim 2012 Cumartesi 10:56
 • Bu haberi okumadan yola çıkmayın06 Ekim 2012 Cumartesi 10:40
 • 4+4+4ün gerekçeli kararı Resmi Gazetede!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:39
 • Başbakan Erdoğanın arıyla imtihanı!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim