banner339
banner313

Yabancı yatırım açıklaması

Didim Ticaret Odası Başkanı Ufuk Döver, yabancı sermayenin bir ülkeye yatırım kararı aldığında istikrara ve devamlılığı esas aldığının altını çizdi.

Yabancı yatırım açıklaması
banner401
banner427

Dünyanın hızlı bir değişim sürecine girdiğine işaret eden Ufuk döver, “Bu değişim sürecinde yaşanılan en önemli olgu globalleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. Üç kıtada kurulan serbest ticaret bölgeleri ile bölgesel çapta serbestleşen mal ve sermaye hareketleri, bu akımın ana etkenleridir. Globalleşme ile yakın bağlantısı olan diğer bir olgu da, serbest piyasa ekonomisinin gittikçe yaygınlaşması ve ekonomiye devlet müdahalesinin asgariye inmesidir. Bu eğilim beraberinde özelleştirme sürecini de getirmektedir” dedi.
Yabancı sermayenin bulunduğu bölgelere yeni yararlar da getirdiğine işaret eden Döver, “Günümüzün yeni şartları sonucunda, yabancı sermayenin yeni yararları ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere, yabancı sermayeden umulan klasik yararlar; sermaye açığını kapatmak, işsizliğe çözüm bulmak ve teknoloji getirmek şeklindedir. Günümüzde yabancı sermaye, gelişen yeni şartlara bağlı olarak gelişmiş ve sermaye ihraç eden ülkelerin siyasi ve ekonomik desteği, promosyon globalleşme, çevresel koruma ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi yararları da beraberinde getirmektedir. Her ticari faaliyet türü gibi, yabancı sermaye yatırımı için de, en temel güdü kârdır. Ancak bu kâr devamlılık arz etmelidir. Başka bir ülkede yatırımda bulunma kararı verilirken, en az kârlılık kadar, bu kârlılığın devamlılığı da aranmaktadır. Bütün bunların ötesinde, yatırım yapılması düşünülen ülke yönetimlerinin diyaloga açıklığı ve uluslar arası camiayla kaynaşma konusundaki kârlılığı, yine yabancı müteşebbisin önem verdiği hususlardır” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2009, 16:01
banner218