banner158
banner218

Tabiplerden açıklama

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eralp Atay, Tam Gün Yasası’nın doktorların emeğini değersizleştirdiği iddia ederek, bu konudaki mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Tabiplerden açıklama
banner216

5947 Sayılı Tam Gün Yasası ile ilgili açıklamalarda bulunan Eralp Atay, “Emeğimizin değersizleştirilmesi,işgücümüzün ucuzlatılmasına yönelik saldırılar cevapsız kalmayacak. Önce Anayasa Mahkemesi 5947 Sayılı “Tam Gün Yasası”yla ilgili iptal kararını verdi.Sonra Danıştay Beşinci Dairesi Sağlık Bakanlığı"nın bu iptal kararına rağmen yapmaya çalıştığı işlemin yürütmesini durdurdu.Anayasa Mahkemesi"nin ve Danıştay"ın kararlarından sonra; Üniversitede olsun Sağlık Bakanlığı"nda olsun kamuda çalışan hiçbir hekimin muayenehanesini kapatmaya, işyeri hekimliğini bırakmaya, kısacası ikinci görevinden ayrılmaya zorlanamayacağı açıktır.Sağlık Bakanlığı gibi önemli bir makamı işgal edenlerin, normal olarak, bu kararlara saygı göstermesi, olgunlukla karşılaması ve doğabilecek sorunlar nedeniyle sürecin yeniden kamu yararına düzenlenmesi amacıyla muhataplarıyla çözüm için bir araya gelmeyi sağlaması beklenirdi. Türkiye"de ise tersi oluyor. Sağlık Bakanlığı yargı kararlarını hiçe saymaya, fiili olarak uygulamamaya çalışıyor” dedi.
Sağlık Bakanlığı"nın 3 Ağustos 2010 tarihinde yayınladığı genelge ile doktorlar için muayenehane açmanın iyice zorlaşacağı savunan Atay, “Artık, özel hekim muayenehanelerinde en az on altı metrekare hasta muayene odası, en az on metrekare pansuman odası, en az yirmi metrekare bekleme salonu, en az yüz on santimetre genişliğinde kapılar, en az seksen santimetre genişliğinde asansör bulunacak. Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ve depreme dayanıklılık raporu da unutulmayacak .Mevcut muayenehaneler de bir sene içinde bu koşullara uygun hale gelecek. Eğer bu şartlar oluşturulmazsa muayenehanenin faaliyetleri durdurulacak” diye konuştu.
Yasanın kendilerini zor durumda bıraktığını öne süren Atay, şunları söyledi: “Hekimlerin, sağlık çalışanlarının emeklerini değersizleştirmek, işgüçlerini ucuzlatmak ve özelleştirilmiş bir sağlık piyasasında kötü koşullarda, iş güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya zorlamak. Diğer yandan; sağlık için harcanan paranın mecrasını değiştirmek, başta yandaş tarikat özel hastaneleri olmak üzere özel sektöre yönlendirmektir.Aydın Tabip Odası ve TTB olarak;her iki düzenlemeyle ilgili hukuki süreci gereken özenle yürüteceğimiz kuşkusuzdur” iha

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2010, 13:06