banner158
banner218

Raportöre istifa çağrısı

Aydın Barosu Başkanı Sümer Germen, "Yaptığı açıklamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ı istifaya davet ediyoruz" dedi.

Raportöre istifa çağrısı
banner216

Bugün bazı yayın organlarında Anayasa Mahkemesi raportörü bir hukukçunun hükümete, Anayasa Mahkemesi kararına uymamayı önerdiği şeklinde haberlerin yer aldığına işaret eden Sümer Germen, "Anayasa Mahkemesi raportörü, Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliği ile ilgili vereceği iptal kararının 'yok' hükmünde olacağı iddiasında. Bu söylem hukuk bilmezliğin hukuk tanımazlığın yanı sıra açıkça suç unsurlarını içermektedir. Bu söylem Anayasa'nın 138. maddesine aykırıdır. Kimse görülmekte olan bir dava ile
ilgili görüş belirtemez, telkinde bulunamaz. Yine aynı madde, Yasama ve Yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymakla yükümlü olduğu hükmünü düzenlemiştir. Yasama organına mahkeme kararına uymamayı önermekte açıkça suçtur" dedi.
Bu durumun TCK'nın 309. maddesinde sayılan Anayasanın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeyi teşvik olduğunu öne süren Germen, şunları söyledi: "Anayasa değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi tarafından sadece şekil yönünden incelenebilecekse, değiştirilmesi bile önerilemeyecek maddelerin meclisçe değiştirilmesi halinde ne olacaktır. Aydın Barosu olarak, hukuku kişisel ya da partisel çıkarlar doğrultusunda yorumlayan, üstelik bunu hukukçu kimliği altında yapanları kınıyoruz. Özellikle yaptığı açıklama nedeniyle Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ı istifaya davet ediyoruz. Cumhuriyet savcılarını bu tür eylem içinde olanlara karşı yasadan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." iha

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2010, 17:06