banner158

Mali tatil başlıyor

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Fettah Açan, düzenlediği basın toplantısıyla 1-20 Temmuz tarihleri arasında ‘Mali Tatil’ olduğunu belirterek, bu süreçte inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının talep edilmeyeceğini açıkladı.

Mali tatil başlıyor
banner152

Bu yıl dördüncüsü olacak mali tatilin 1-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini dikkat çeken Fettah Açan, mali tatil boyunca gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili beyan, bildirim ve ödemelere normal süresi içerisinde yerine getirileceğini söyledi. Mali tatilin sadece bildirim ve beyanların sürelerinin ertelenmesine yönelik olduğunu ifade eden Açan, “Mali tatil döneminde aksaklıkların yaşanmaması için odamız ve meslektaşlarımızca tüm önlemler alınacaktır. Mali tatil uygulandığı tarihlere denk gelen vergi dairelerine verilen beyannameler bildirimler ve ödemeleri, işsizlik sigortası beyan bildirim ve ödemeleri, iş kanuna göre işverenlerce yapılması gereken beyan bildirim ve ödemeleri, esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar beyan bildirim ve ödemeleri tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar sosyal sigortalar kanuna tabi sigortalıların bildirim beyan ve ödemeleri mali tatilin bitiminden itibaren 7 gün içinde yerine getirilecektir. Mali tatile rastlayan sürelere ilişkin tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacak. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedinci gün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2010, 13:14