banner158

Germen'den açıklama

Aydın Baro Başkanı Sümer Germen, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişiklik paketi halk oylaması öncesi Aydın’da ve Türkiye’de yaşanan olayları değerlendirdi.

Germen'den açıklama
banner152

Türkiye"de üzerinde ulaşma sağlanan sivil bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu öne süren Sümer Germen, “12 Eylül darbe anayasasının kökten değişmesi gerektiği açık bir gerçektir. Ancak yeni anayasa yapılmasının yolu ve yöntemi yukarıda da belirttiğimiz gibi toplumsal uzlaşı ve mutabakattır. Çünkü, Anayasalar bir toplum sözleşmesidir. Diğer yandan demokrasi ve hukukun önünde en büyük engeller olarak görülen, YÖK" ün yapısının değiştirilmemesi, tüm dokunulmazlıkların sınırlandırılması ve yargı önünde herkesin eşit bir şekilde hesabının verilmesinin sağlanması ve yine en önemlisi seçim barajının yüzde 5"lere indirilmesi gibi çok önemli değişikliklerin yapılmaması büyük eksiklik ve manidardır.Bu nedenlerle uzlaşma aranmaksızın tek bir siyasal partinin sadece meclisteki çoğunluğuna dayanarak meclisten geçirilmiş, bu anayasa değişikliğinin darbe anayasasının alternatifi gibi gösterilmesinin doğru olmadığı, ülkemizi demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaştırmaya neden olacağı endişesi içinde olduğumuzu kamuoyuna saygı ile açıklarız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2010, 18:59