banner239
banner218

Çevre hekimliği kongresi

Uluslararası katılımlı “3. Çevre Hekimliği Kongresi”, 23-25 Haziran 2010 tarihlerinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Çevre hekimliği kongresi

23-25 Haziran 2010 tarihlerinde ADÜ Didim Yerleşkesinde ADÜ, Hacettepe Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan, 3. Çevre Hekimliği Kongresi"nde ayrıca, 21 ve 22 Haziran tarihlerinde çevre hekimliği ile ilgili iki kurs yapılacak.
Konuyla ilgili olarak ADÜ Rektörlüğü"nden yapılan açıklamada, “Kişi tüm yaşamı boyunca çevresel etkilenim altındadır. İnsan sağlığı çevre ile genetik yapısı arasındaki etkileşimin bir ürünü olarak tanımlanır. Çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri gerek koruyucu gerekse tedavi edici hekimlik uygulamaları açısından giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Çevre sağlığı olarak tanımlanan halk sağlığı alanı giderek genişlemekte ve ayrıca çevre hekimliği de bir çok tıp disiplininin ilgi alanı haline gelmektedir. Çevre hekimliği işle ilgili zararlanmaların yanı sıra, kirli hava, su, yiyecek ve topraktaki toksik etkenlerle karşılaşan bireylerin evde ve toplumda değerlendirilmesi ve bakımıyla ilgili sorunlara da ağırlık verir. Bu hem klinik değerlendirmeleri, hem de tedavi uygulamalarını baştan sona etkileyecek önemli faktörleri göz önüne almamızı zorunlu kılar. Artık tedavisi olanaksız hale gelmiş birçok klinik sorunun temelde önlenebilir çevresel etkilenimler olduğunun belirlenmesi birincil, ikincil ve üçüncül koruyucu hekimlik uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Günümüzde çevre hekimliği; halk sağlığı, dahiliye, pediatri, geriatri, aile hekimliği gibi dalların özellikle iş ve çevre fizyolojisi olmak üzere, biyokimya, toksikoloji, epidemiyoloji, istatistik, analitik kimya vb bilim dallarını ilgilendiren bazı temel bilgilerin sentezi biçiminde gelişmektedir. Bir çok fonksiyonel yakınma başta olmak üzere yakınmaların ve sonuçların, hatta tedavi uygulamalarının çevresel etkilenim yönünden değerlendirme zorunluluğu giderek artmaktadır. Çevre Hekimliği tüm uzmanlık alanlarını kapsayan bir alandır. Pratisyen hekimlik, Dahiliye, Nöroloji, Pediatri, Endokrinoloji, Kadın Doğum, Kardiyoloji, Onkoloji, Fizyoloji, Aile Hekimliği, Alerji, Hematoloji, Cildiye, İmmunoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Üroloji, Toksikoloji, Geriatri başta olmak üzere bir çok alanı kapsar” denildi.
Kongre etkinliklerine de yer verilen açıklamada, “21 Haziran 2010 Pazartesi; Çevre Sağlığında Araştırma Yöntemleri Kursu, Halk Sağlığında alanında görev yapmakta olan 25 katılımcı ile Didim Ticaret Odası Toplantı Salonunda Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu ev sahipliğinde ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasının da katkısıyla yapılacaktır. Kurs programında, çevre bilimde araştırma yöntemleri, bu araştırmalardaki etik sorunlar, çevrenin sağlık üzerine etkileri ve sağlık riskleri, kurum ve kuruluşların araştırmalardaki rolü başta olmak üzere çevre epidemiyolojisi çok boyutlu olarak yer almaktadır. Kurs programında alanında uzman altı kişilik bir eğitici kadro görev almaktadır. 22 Haziran 2010 Salı; Çevre Sağlığı Çalıştayı, Halk Sağlığında alanında görev yapmakta olan 15 katılımcı ile Didim Ticaret Odası Toplantı Salonunda Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu ev sahipliğinde yapılacaktır. Çalıştayda, hava, su ve pestisit konularında küçük grup çalışmaları gerçekleştirilecek, çevre sağlığı eğitimi tartışılacaktır. Çalıştay programında alanında uzman dört kişilik bir eğitici kadro görev almaktadır. 23-25 Haziran 2010; Kongrenin resmi açılışı, 23 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 09.15"de Adnan Menderes Üniversitesi Didim Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Kongre uluslar arası katılımlı olduğundan, kongre boyunca yerli ve yabancı uzmanların konu ile ilgili sunumları yer alacaktır” ifadelerine yer verildi. iha

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2010, 17:35
banner230