banner83

Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı yapıldı

Aydın Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı yapıldı
banner94
banner26

AYDINPOST HABER SERVİSİ/Filiz ÖZDEMİR-Toplantıda imar planına yapılan itirazlar ve plan tadilat teklifleri ile koruma amaçlı imar planı uygulaması hususu İmar Komisyonuna, aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi tapunun 1068 ada 54 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 689.80 metre kare yüzölçümlü parselde 40. 84 metre kareye tekabül eden 1021/17245paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satılması, takası veya devir şeklinde verilmesi imar komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna, 01.01 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Zabıta ve güvenlik ile itfaiye personeline ödenen aylık fazla mesai ücretinin yükseltilmesi hususu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye avukatı Deniz Gültekinoğlu Karademir’e vekaletname vermek üzere Belediye Başkanı Özlem Çençioğlu’na yetki verilmesi; Belediye mücavir alanlarında evlendirme hizmetlerinin Aydın Belediyesi evlendirme memurluğu tarafından verilmesi; 22.02.2007/26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlu kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden norma uygun olarak hazırlanan 2 sayılı memur boş kadro değişikliği cetvelleri ve daha önce ihdas edilmiş olan ve emeklilik nedeniyle boşalmış bulunan 5 sayılı işçi kadro iptal cetvelleri; Belediyede boş bulunan 5. derece psikolog kadrosuna 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince sözleşmeli personel alınması ve ücretinin tespit edilmesi, Belediyenin çeşitli birimlerinde 2012 yılında 5393 sayılı belediye kanununun üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre çalışmaları devam etmekte olan sözleşmeli personele Maliye Bakanlığınca belirlenen 1 sayılı cetvellerde aynı derece ve kademe memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılması kabul edildi.

Belediye mülkiyetinde bulunan yeni belediye binası ve Yüksel Yalova çocuk Kültür Merkezi’nin belediye imkanlarıyla ve hizmet satın alınması suretiyle güvenliğinin sağlanması hususu ile Türkiye Kızılay Derneği Ege Bölge Kan Merkezi’nin “Küçük Yürekler Büyük Adımlar Atıyor, Hayat Kurtarıyor” adlı projesinde başarılı olan öğrencilere bisiklet hediyesi alınması ve 2012 yılı gelir ücret tarifesinin bölüm 1 su ücretleri bölümüne müşterek hizmetler su ücretleri tarifesi Plan ve bütçe Komisyonuna; 09.03 2006 tarih ve 58 sayılı meclis kararıyla yürürlüğe giren belediye denetimli özel nakliyat araçları hizmet yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak 09.03 2006 tarih ve 58 sayılı meclis kararının iptail hususu Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2012, 08:08

banner102