banner158

Aydın'da deprem önlemleri

Aydın Valiliği, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce yürütülen deprem önlemleri hakkında bir açıklama yaptı.

Aydın'da deprem önlemleri
banner152

Açıklamada, 17 Ağustos 1999 depremi sebep olduğu kayıplar nedeniyle son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olduğu, Aydın"ın da 1. derece deprem bölgesinde yer aldığı belirtilirken, “Türkiye"nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Söz konusu depremde, binlerce ölüm, binlerce yaralanma ve yüzlerce sakatlanma meydana gelmiştir. Bunun yanı sıra binlerce konut ve işyeri hasar görmüş, binlerce bina çökmüş ve binlerce insan evsiz kalmıştır. İlimiz de, yüksek sismik aktiviteye sahip bir bölgede, 1. Derece deprem bölgesinde yer almakta olup deprem afeti gerçeği ile her an yüz yüzedir.
Dolayısıyla deprem gerçeğinin sürekli olduğu, bu konuda toplumun eğitilerek deprem ve etkileri üzerine dikkat çekilmesinin önemli olduğu inancıyla ve büyük depremlerin yaratacağı ekonomik ve sosyal kayıpların bilinciyle, afetleri, afet sonrası müdahale edilecek bir olgu olarak görmeyip, öncesi-sırası-sonrası olarak bir bütün halinde değerlendirerek, özellikle afet öncesi sırasında tedbir alınmasının gerekliliğinden hareketle, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce, İlimizdeki yapılaşma ile ilgili uygulamaya yönelik bir dizi önlemlerin alınması sağlanmıştır” denildi.
Önlemlerin kapsamının genişletilmesi ile ilgili çalışmaların devam etiği kaydedilen açıklamada, “Söz konusu bu önlemlerin alınması aşamasında, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce, hatırlama, bilinçlenme, ders çıkarma ve eksiklikleri görme eksenli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda, öncelikle 17 Ağustos 1999 Depreminin yaşandığı bölgede yapılaşmada ve yapılarda yapılan en yaygın hatalar tespit edilmiş olup, İlimizde de benzer hataların olmaması için önlemler alınarak uygulamaların yapılmasına ilişkin çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce, yaşanan doğa olaylarının afete dönüşmesinin “doğal” olmadığının bilinci ve afetlere karşı alınacak önlemlere ilişkin, katılımcı, bilgiye bağlı, ortak akıl üretilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği anlayışı içinde, depreme karşı gerekli uygulamaların yürütülmesine özen gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2010, 11:09