banner4
banner23

Aydın'da Adliye personelinden tasarı tepkisi

Büro Memur-Sen Aydın Şubesi üyesi bir grup adliye çalışanı 3. Yargı Reformu Kanun Tasarısı’ndan mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına dahil edilmesine ilişkin kısım çıkartılmasına tepki gösterdi.

Aydın'da Adliye personelinden tasarı tepkisi
banner19

Gerek adli gerekse idari yargı mercilerinin iş yükünün artmasına paralel olarak adliye personelinin göstermesi gereken fedakarlığın gün geçtikçe çoğalmakta olduğunu savunan Büro Memur-Sen Aydın Şube Başkanı Belkıs Başer, “ Zengin fakir, köylü kentli, genç yaşlı, kadın erkek ayrımı yapılmayan, herkese eşit adaletin dağıtıldığı adliyelerde, iş yükünün artmasına rağmen çalışanların özlük haklarında yeteri kadar iyileşme yapılmamaktadır. İleri demokrasi için, ülkesi için, vatandaşlar için, en önemlisi adalet için gecesini gündüzüne katan, adliyelerdeki yargılama faaliyetinin sağlıklı bir şekilde devamlılığında mübaşirlerin üstlenmiş oldukları görevler yadsınamaz. Mübaşirler, hakim tarafından verilen işleri yapmakta, kalem hizmetleriyle ilgili olarak verilen görevleri yerine getirme, mahkemeye ait posta ve tebligat işlerini yürütme, duruşmanın düzenini sağlama gibi önemli görevler üstlenmektedir. Mübaşirler, her ne kadar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinde yardımcı hizmetler sınıfı içerisinde değerlendirilse de yaptıkları görevler nedeniyle genel idari hizmetler sınıfına girmektedir. Mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfı kapsamında kabul edilmemesi anayasal eşitlik, maddi ve manevi varlığın geliştirilmesi ve çalışma barışının korunması temel ilkelerine, liyakat ve kariyer ilkelerine aykırıdır. Diğer genel idari hizmetler sınıfındaki unvanlardan bir farklılığı bulunmayan mübaşirler maalesef üvey evlat muamelesi görmektedir” dedi.
Bakanlık resmi sitesinde yayımlanan 3. Yargı Reformu adı verilen Kanun Tasarısı’nda mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler sınıfına geçmeleri umudunun doğduğunu anımsatan Başer, “Ancak yasa tasarısı Başbakanlıktan Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen tasarıda maalesef mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına dahil edilmesine ilişkin kısım çıkartıldı. Mübaşirler bu uygulama ile önce sevindirildi sonra mağdur edildi.Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı makamında yüksek yargı başkanları ile yapılan yargı paketi toplantısı neticesinde Adalet Bakanlığındaki sadece belli bir kesimin ücretlerinin arttırılacağı yönündeki açıklamayı da kabul etmemiz mümkün değildir. Bir kesime ücret artışı sağlanırken diğer kesimin mağdur edilmesi yanlıştır. Adalet Bakanlığı personeli bir bütündür. Personel, çok çalışmakta ancak emeğinin karşılığı olan ücreti alamamaktadır ve çeşitli haksızlıklara maruz kalmaktadır. Büro Memur-Sen olarak, adalet dağıtan ancak adil uygulamalardan faydalanamayan bakanlık personelinin moral ve motivasyonun arttırılmasını ve çalışma barışının tekrar sağlanmasını istiyoruz. Bunun için mübaşirler genel idari hizmetler sınıfına geçirilmelidir ve tüm adalet çalışanlarına insan onuruna, haysiyetine yakışır bir ücret verilmelidir. Adaletin ibresi bir kez de olsa çalışanlara dönmelidir. Adalet Bakanlığının ve yüksek yargı başkanlarının bu sesimize kulak vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2012, 10:13